Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

Bài báo “Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm EM (Bio – TMT) trong xử lý môi trường chăn nuôi gà tại Thái Nguyên”.

2012

Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên

 

2

Nghiên cứu, đề xuất kỹ thuật cải tạo, phục hồi môi trường tại các mỏ quặng titan sa  khoáng ở Việt Nam

2015

Tạp chí công nghệ mỏ Việt Nam

 

3

Nghiên cứu và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải chăn nuôi tại chỗ ở vùng cao, Lào Cai

 

Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 49  trang 282 đến 288

 

4

Ứng dụng chế phẩm Bio-TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường do chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình

 

Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 49 ( trang 340 đến 346)

 

5

Giới thiệu quy trình sử dụng chế phẩm Bio-TMT cho động vật nhai lại (trâu, bò, ngựa, dê)

 

Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 49 ( trang 503 đến 509)

 

6

Ứng dụng mô hình lọc tái tuần hoàn để xử lý nước thải khu KTX trường Đại học Nông lâm bằng sét Kabenlis3

 

Tạp chí công nghệ mỏ Việt Nam số 2-2017

 

7

Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn

2018

Tạp chí Đại học Thái Nguyên

8 Pb, Cd, Zn Absorbing Capability Of the Lau Plant (Saccharum arundinaceum) to Treat Heavy Metal Contaminated Soil After Mining at Thai Nguyen Province 2022 Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies  
10 Nghiên cứu xử lý xác gà và phân gà bằng lò gia nhiệt để sản xuất phân hữu cơ 2022 Tạp chí Khoa học, Đại học Tân Trào