Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải kí túc xá A trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên bằng thực vật thủy sinh

2006- 2007

Cấp trường

Thành viên tham gia nghiên cứu

2

Chuyển giao công nghệ pha chế phẩm, làm đệm lót sinh học tại huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang

2011

 

Cán bộ hướng dẫn

3

 Nghiên cứu Công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây để xử lý nước thải chăn nuôi trong điều kiện tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

2012 - 2013

Cấp ĐHTN

Thành viên tham gia

4

Đánh giá hiệu quả của đệm lót sinh học trong xử lý môi trường chăn nuôi gà tại trung tâm thực hành thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2012.

2012 - 2013

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Chuyển giao công nghệ làm đệm lót sinh học tại huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên

2012

 

Cán bộ hướng dẫn

6

Xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm tại huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc

2013

 

Cán bộ hướng dẫn

7

“Xử lý mùi và nước thải nhà vệ sinh của giảng đường D Đại học Nông Lâm Thái Nguyên bằng chế phẩm sinh học EM”

2013

 

Giáo viên hướng dẫn

8

Xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên năm 2013

2013

 

Chủ nhiệm chương trình

9

 “Mô hình xử lý ô  nhiễm môi trường do chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình tại chuồng nuôi trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường năm 2014”.

2014

 

Tập huấn kỹ thuật

10

 “Mô hình ủ phân compost xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình tại chuồng nuôi trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường năm 2014”.

2014

 

Cán bộ tham gia chương trình

 

 

 

 

 

11

Điều tra, thống kê đa dạng sinh học tại tỉnh Bắc Kạn 2014 -2015

2014, 2015

 

Cán bộ tham gia chương trình

12

Xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

2015

 

Tập huấn kỹ thuật

13

Điều tra thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn

2015,2016

 

Cán bộ tham gia chương trình

14

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình lọc tái tuần hoàn nước thải khu ý túc xá trường Đại học Nông lâm bằng sét Kabenlis 3

2016

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

15

Ứng dụng chế phẩm sinh học Bio -TMT trong xử lí mùn cưa làm giá  thể rau mầm tại xã Tân Đức huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

2016

Cấp trường

Giáo viên hướng dẫn