Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Bài báo “Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm EM (Bio – TMT) trong xử lý môi trường chăn nuôi gà tại Thái Nguyên”.

2012

Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên

2

Nghiên cứu, đề xuất kỹ thuật cải tạo, phục hồi môi trường tại các mỏ quặng titan sa  khoáng ở Việt Nam

2015

Tạp chí công nghệ mỏ Việt Nam