Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương các học phần

Đề cương các học phần:

1. Học phần Luật và chính sách môi trường (tại đây)

2. Học phần Quan trắc và phân tích môi trường (tại đây)

3. Học phần Rèn nghề 1: Quan trắc và phân tích một số chỉ tiêu môi trường (tại đây)