Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Hồ Văn Bắc
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hồ Văn Bắc

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

Di động: (+84) 869 860 218

Email: hovanbacpt@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hovanbac

Name: Hồ Văn Bắc

Degree: Ph.D

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics & Rural Development

Tel: (+84) 869 860 218

Email: hovanbacpt@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hovanbac