Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tô Xuân Lâm

Kĩ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

toxuanlam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Lân

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0914659128

nguyenthilan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mão

Giảng viên chính. PGS. - Tiến sĩ

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TN

+84-912.710771

nguyenthimao@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Tố Nga

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

dangthitonga@tuaf.edu.vn

Trần ngọc Ngoạn

Giảng viên cao cấp - Giáo sư. Tiến sĩ

Khoa Nông học

tranngocngoan@tuaf.edu.vn

Phạm Văn Ngọc

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912573112

phamvanngoc@tuaf.edu.vn

Dương Thị Nguyên

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0945514967

duongthinguyen@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Nguyên

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

vuthinguyen@tuaf.edu.vn

Lê Thị Kiều Oanh

Thạc sĩ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 877

lethikieuoanh@tuaf.edu.vn

Lương Thị Kim Oanh

giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm

luongthikimoanh@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

01686702448

dothingocoanh@tuaf.edu.vn

Trần Minh Quân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

tranminhquan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0966.10.10.29

nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

Hoàng Khánh Tâm

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa Nông học

hoangkhanhtam@tuaf.edu.vn