Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đào Thanh Vân

Phó trường phòng Đào tạo - Giám đốc Trung tâm NC cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam - Giảng viên cao cấp - Giáo sư- Tiến sĩ

Tổ 11, phường Đồng Quang, TPTN

0912039940

daothanhvan@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Xuyến

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

luuthixuyen@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn