Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa Nông học

nguyenthimaithao@tuaf.edu.vn

Hà Duy Trường

Giảng Viên - Tiến sỹ

Khoa Nông học

(+84) 98263909

haduytruong@tuaf.edu.vn

HÀ, Tuân

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Nông học

haminhtuan@tuaf.edu.vn

Đỗ Tuấn Tùng

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

(84) 0912.766.151

dotuantung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tươi

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthituoi@tuaf.edu.vn

Phan Thị Vân

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

phanthivan@tuaf.edu.vn

Đào Thanh Vân

Phó trường phòng Đào tạo - Giám đốc Trung tâm NC cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam - Giảng viên cao cấp - Giáo sư- Tiến sĩ

Tổ 11, phường Đồng Quang, TPTN

0912039940

daothanhvan@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Xuyến

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

luuthixuyen@tuaf.edu.vn

Luân Thị Đẹp

Giảng viên chính - Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

0912911319

luanthidep@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn