Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phan Thị Vân

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

phanthivan@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Xuyến

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

luuthixuyen@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn