Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thế Cường

Trưởng phòng - Thạc sỹ

Phòng phân tích hóa học-Viện khoa học sự sống

0912002776

nguyenthecuong@tuaf.edu.vn

Trần Minh Hòa

Phó trưởng phòng KH&ĐT - Thạc sỹ

(+84)915.214.566

tranminhhoa@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Lợi

Phó Viện trưởng Viện Khoa học sự sống - TS

0912551516

lesyloi@tuaf.edu.vn

Bế Văn Thịnh

bevanthinh@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thơm

Trưởng phòng tổng hợp - Tiến sĩ

Viện KHSS

0985 382 125

buithithom@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên - Tiến sĩ

Viện Khoa học Sự sống

nguyenmanhtuan@tuaf.edu.vn

Trần Viết Vinh

tranvietvinh@tuaf.edu.vn