Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Giảng viên - Thạc sĩ dược học

Khoa Chăn nuôi Thú y

0973405452

nguyenthithuyduong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Lan

Giáo sư - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912660317

nguyenthikimlan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý Mỵ

Giảng viên Chính - Tiến sĩ

Khoa. Chăn nuôi Thú y

0977008369

nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hưng Quang

Phó giáo sư - Tiến sỹ

Khoa CNTY

0985588164

nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Bùi Ngọc Sơn

Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

+84 1666 883 111

buingocson@tuaf.edu.vn

Lê Minh Toàn

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

02803857974

leminhtoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Trường

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

nguyenductruong@tuaf.edu.vn

Đặng Xuân Bình

Phó Giáo sư - Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Phòng Thanh tra pháp chế

(+84) 0982970929

dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Lê Minh Châu

Giảng viên - TS

Bộ môn Dược - An toàn thực phẩm

leminhchau@tuaf.edu.vn

La Văn Công

Phó trưởng bộ môn - Tiến sĩ

Xóm 10 - Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

0962731709

lavancong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng Viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0984168922

nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn

Đào Văn Cường

Giảng viên - Tiến sĩ

Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội

0395.311.999

daovancuong@tuaf.edu.vn

Hà Văn Doanh

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912004570

havandoanh@tuaf.edu.vn

Dương Ngọc Dương

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84 904153608

duongngocduong@tuaf.edu.vn