Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Kim Lan

Giáo sư - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912660317

nguyenthikimlan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý Mỵ

Giảng viên Chính - Tiến sĩ

Khoa. Chăn nuôi Thú y

0977008369

nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hưng Quang

Phó giáo sư - Tiến sỹ

Khoa CNTY

0985588164

nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Bùi Ngọc Sơn

Giảng viên - Tiến sĩ

Xóm 10- Quyết Thắng- TP Thái Nguyên- Thái Nguyên

+84 366 883 111

buingocson@tuaf.edu.vn

Lê Minh Toàn

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp

0912.551.563

leminhtoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Trường

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

+84.912.038.844

nguyenductruong@tuaf.edu.vn

Đặng Xuân Bình

Phó Giáo sư - Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Phòng Công tác học sinh sinh viên

(+84) 0982970929

dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Lê Minh Châu

Giảng viên - TS

Bộ môn Dược - An toàn thực phẩm

leminhchau@tuaf.edu.vn

La Văn Công

Trưởng bộ môn - Tiến sĩ

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

0962731709

lavancong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng Viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0984.168.922

nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn

Trương Hữu Dũng

truonghuudung@tuaf.edu.vn

Dương Ngọc Dương

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84 904153608

duongngocduong@tuaf.edu.vn

Dương Thị Hồng Duyên

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0977265171

duongthihongduyen@tuaf.edu.vn

Hà Thị Hảo

Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm

0915214747

hathihao@tuaf.edu.vn