Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Thị Hồng Duyên

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

xxxxxxxxxx

duongthihongduyen@tuaf.edu.vn

Hà Thị Hảo

Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm

0915214747

hathihao@tuaf.edu.vn

Từ Quang Hiển

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0913286190

tuquanghien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi thú y

0912 164 111

nguyenhuuhoa@tuaf.edu.vn

Trần Thị Hoan

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên

0988 520086

tranthihoan@tuaf.edu.vn

Từ Trung Kiên

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0902119828

tutrungkien@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Mai Lan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0911.240.686 hoặc 0906.277.686

dangthimailan@tuaf.edu.vn

Lê Minh

Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Phó giáo Sư

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0989. 537442

leminh@tuaf.edu.vn

Cù Thị Thuý Nga

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

01682323688

cuthithuynga@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Ngân

Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0915217020

nguyenthingan@tuaf.edu.vn

Hồ Thị Bích Ngọc

Tiến sỹ

Bộ môn Cơ sở - Khoa CNTY

hothibichngoc@tuaf.edu.vn

Phan Thị Hồng Phúc

Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0988706238

phanthihongphuc@tuaf.edu.vn

Trần Văn Phùng

Phó hiệu trưởng - Viện trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa CNTY-Viện KHSS

tranvanphung@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Lan Phương

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

dothilanphuong@tuaf.edu.vn