Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Từ Quang Hiển

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0913286190

tuquanghien@tuaf.edu.vn

Lê Thị Khánh Hòa

giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

lethikhanhhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi thú y

0912 164 111

nguyenhuuhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Duy Hoan

nguyenduyhoan@tuaf.edu.vn

Phùng Đức Hoàn

phungduchoan@tuaf.edu.vn

Trần Thị Hoan

Trưởng bộ môn Chăn nuôi - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên

0988 520086

tranthihoan@tuaf.edu.vn

Mai Anh Khoa

GVC - TS

Thai Nguyen Vietnam

0968533888

maianhkhoa@tuaf.edu.vn

Từ Trung Kiên

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0902119828

tutrungkien@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Phương Lan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0987783835

phamthiphuonglan@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Mai Lan

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn, Bí thư CĐ CBGV - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0911.240.686 hoặc 0906.277.686

dangthimailan@tuaf.edu.vn

Lê Minh

Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Phó giáo Sư

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0989. 537442

leminh@tuaf.edu.vn

Cù Thị Thuý Nga

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

01682323688

cuthithuynga@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Ngân

Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi - Thú y - PGS.TS

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0915217020

nguyenthingan@tuaf.edu.vn

Hồ Thị Bích Ngọc

Giảng viên - Tiến sỹ

Bộ môn Chăn nuôi - Khoa CNTY

hothibichngoc@tuaf.edu.vn