Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc

Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0988706238

phanthihongphuc@tuaf.edu.vn

Trần Văn Phùng

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa CNTY-Viện KHSS

0912249218

tranvanphung@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Lan Phương

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0989 893 771

dothilanphuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Quang

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963988588

nguyenvanquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên - Tiến sĩ

Bộ môn Chăn Nuôi, Khoa Chăn nuôi Thú Y

0386927342

nguyenvuquang@tuaf.edu.vn

Đoàn Quốc Khánh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông lâm

doanquockhanh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Quyên

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y - ĐHNL Thái Nguyên

0989386130

nguyenthuquyen@tuaf.edu.vn

Ngô Nhật Thắng

Giảng viên chính - Bác sỹ thú y, MSc,Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0979537796

ngonhatthang@tuaf.edu.vn

Trần Nhật Thắng

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

(+84)332 292 686

trannhatthang@tuaf.edu.vn

Trần Văn Thăng

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

096 282 7268

tranvanthang@tuaf.edu.vn

Hoàng Hải Thanh

Giảng viên và nhà nghiên cứu - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0987983129

hoanghaithanh@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thơm

Viện trưởng - GVC - Tiến sĩ

Viện KHSS

0985 382 125

buithithom@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Thuận

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0917748013

nguyenthiminhthuan@tuaf.edu.vn

Phạm Diệu Thuỳ

- - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

-

phamdieuthuy@tuaf.edu.vn