Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Văn Quang

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963988588

nguyenvanquang@tuaf.edu.vn

Đoàn Quốc Khánh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông lâm

doanquockhanh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Quyên

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y - ĐHNL Thái Nguyên

0989386130

nguyenthuquyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Sửu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912.854.593

nguyenvansuu@tuaf.edu.vn

Ngô Nhật Thắng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0979537796

ngonhatthang@tuaf.edu.vn

Trần Nhật Thắng

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 10, xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0868039595

trannhatthang@tuaf.edu.vn

Trần Văn Thăng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

096 282 7268

tranvanthang@tuaf.edu.vn

Hoàng Hải Thanh

Giảng viên và nhà nghiên cứu - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0987983129

hoanghaithanh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Thuận

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0917748013

nguyenthiminhthuan@tuaf.edu.vn

Phạm Diệu Thuỳ

- - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

-

phamdieuthuy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Tính

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0916245995

nguyenquangtinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0988613555

nguyenthutrang@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Trang

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0948 429 425; 01626 299 465

phamthitrang@tuaf.edu.vn

Đỗ Quốc Tuấn

GVC - Tiến Sĩ

Trường ĐHNL

0912500027 - 0963250027

doquoctuan@tuaf.edu.vn