Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Quang Tính

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0916245995

nguyenquangtinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0988613555

nguyenthutrang@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Trang

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0948 429 425; 01626 299 465

phamthitrang@tuaf.edu.vn

Đỗ Quốc Tuấn

GVC - Tiến Sĩ

Trường ĐHNL

0912500027 - 0963250027

doquoctuan@tuaf.edu.vn

Trần Thanh Vân

Giảng viên cao cấp - Tiến Sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0912282816

tranthanhvan@tuaf.edu.vn

Trần Huê Viên

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

tranhuevien@tuaf.edu.vn

Đỗ Võ Anh Khoa

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Ninh Kiều, Cần Thơ

0918026653

dovoanhkhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Đại

Giám đốc - Tiến sỹ

Trung tâm Nghiên cứu và PT chăn nuôi miền núi, Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên

0969930348

daibavan60@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Đào

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

(+)84 979460198

nguyenthibichdao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0398136266

nguyentiendat@tuaf.edu.vn