Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Huê Viên

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

tranhuevien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Đào

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

nguyenthibichdao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963 092 903

nguyentiendat@tuaf.edu.vn