Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lương Thị Anh

Giảng viên chính - P.Trưởng bộ môn Lâm sinh - Trồng rừng - Thạc sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

+841688392926

luongthianh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đăng Cường

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp

0983311655

nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

Trần Thị Hương Giang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0912565745

tranthihuonggiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tuyên

Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0965765989

nguyenthituyen@tuaf.edu.vn

Phạm Đức Chính

Giảng viên - Thạc sỹ

Số nhà 55 tổ 18 TT Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0985355340

phamducchinh@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Chung

Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

0989313129

dohoangchung@tuaf.edu.vn

Lục Văn Cường

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

(+84)985810811

lucvancuong@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Diệu

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

0945.27.26.26

phamthidieu@tuaf.edu.vn

Phạm Thu Hà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp ĐH Nông lâm Thái nguyên

phamthuha@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thu Hà

PGS.TS. Giảng viên cao cấp Hạng I - Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

02803854005

hatran@norfor.ac.vn

Đặng Thị Thu Hà

Phó bộ môn Điều tra qui hoạch rừng - Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa lâm nghiệp

0916216006

dangthithuha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0983419156

nguyenthithuhien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Công Hoan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

0912.587.142

nguyenconghoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hoàn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

0982973876

nguyenthithuhoan@tuaf.edu.vn