Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lê Sỹ Hồng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

09154347778

lesyhong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tuấn Hùng

Thạc sĩ

Khoa Lâm Nghiệp-Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyentuanhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0915765989

nguyenviethungln@tuaf.edu.vn

Trần Quốc Hưng

Phó giáo sư - Giảng viên Cao cấp - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0280 3851427

tranquochung@tuaf.edu.vn

Trương Quốc Hưng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979295239

truongquochung@tuaf.edu.vn

Trịnh Quang Huy

thạc sỹ

0912380262

trinhquanghuy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Mạn

Giảng viên chính - ThS

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912530923

nguyenvanman@tuaf.edu.vn

Lê Văn Phúc

Phó viện trưởng - Viện NC&PT Lâm nghiệp - Tiến sĩ

lethoaphuc@gmail.com

0912737511

levanphuc@tuaf.edu.vn

La Thu Phương

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

lathuphuong@tuaf.edu.vn

Trần Công Quân

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0888371516

trancongquan@tuaf.edu.vn

Hồ Ngọc Sơn

Giảng viên - Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0976 501 716

hongocson@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thanh Tâm

Giảng viên - Thạc sỹ

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

0984674707

tranthithanhtam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Thái

nguyenvanthai@tuaf.edu.vn

Dương Văn Thảo

Phó trưởng phòng KHCN-HTQT, Trưởng bộ môn Lâm sinh - Trồng rừng - Tiến sĩ

Phòng KHCN-HTQT

duongvanthao@tuaf.edu.vn