Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trương Quốc Hưng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979295239

truongquochung@tuaf.edu.vn

Trịnh Quang Huy

thạc sỹ

0912380262

trinhquanghuy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Mạn

Giảng viên chính - ThS

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912530923

nguyenvanman@tuaf.edu.vn

Lê Văn Phúc

Giảng viên chính - Tiến sĩ

lethoaphuc@gmail.com

0912737511

levanphuc@tuaf.edu.vn

La Thu Phương

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

lathuphuong@tuaf.edu.vn

Trần Công Quân

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0888371516

trancongquan@tuaf.edu.vn

Hồ Ngọc Sơn

Giảng viên - Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0976 501 716

hongocson@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thanh Tâm

Giảng viên - Tiến sĩ

Phòng Quản lý chất lượng

0984674707

tranthithanhtam@tuaf.edu.vn

Dương Văn Thảo

Trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

duongvanthao@tuaf.edu.vn

Trần Đức Thiện

Thạc sỹ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

tranducthien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thoa

Trưởng bộ môn - Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0916479688

nguyenthithoa@tuaf.edu.vn

Đào Hồng Thuận

Giảng viên - Thạc sỹ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983833741

daohongthuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Tiến

Phó trưởng khoa, Trưởng BM - Giảng viên chính- TS

Khoa Lâm nghiệp

0988757733

nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Trung

Chủ tịch HĐT -Trưởng phòng ĐT - Phó giáo sư-Tiến sĩ

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

+84912 150 620

lesytrung@tuaf.edu.vn