Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đàm Văn Vinh

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

84 977 791 961

damvanvinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện NC&PTLN

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn