Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Đức Thiện

Thạc sỹ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

tranducthien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thoa

Trưởng bộ môn - Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0916479688

nguyenthithoa@tuaf.edu.vn

Đào Hồng Thuận

Giảng viên - Thạc sỹ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983833741

daohongthuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Tiến

Tiến sĩ - Giảng viên- Trưởng bộ môn

Khoa Lâm nghiệp

0988757733

nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Trung

Chủ tịch HĐT -Trưởng phòng ĐT - Phó giáo sư-Tiến sĩ

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

+84912 150 620

lesytrung@tuaf.edu.vn

Đặng Kim Tuyến

P. Trưởng khoa - Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm Nghiệp

0984287719

dangkimtuyen@tuaf.edu.vn

Đàm Văn Vinh

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

84 977 791 961

damvanvinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn