Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Thanh Hiếu

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

+842803654817

phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0977026331

nguyenthihoacb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KHCB

0967751863

mainguyen87@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khánh Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Bộ môn Giáo dục thể chất

0986899122

nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

Lê Quốc Tuấn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0904.979.297

lequoctuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Tuân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm, xã Quyết Thắng, TP TN

+84936902489

nguyenvantuan@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Mây Ước

Giảng viên - Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0976178983

ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thanh Vân

Giảng viên - Thạc sĩ

Phường PĐP - TP Thái nguyên

0385111297

phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

Nông Thị Xuân

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm

nongthixuan@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc An

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Thái Nguyên

maithingocan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Dung

Giảng viên cao cấp - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa học cơ bản - Đại học Nông Lâm

0912050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Lý Thị Thùy Dương

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 7, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên

lythithuyduong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 16 Hoàng Văn thụ - TN

0988208888

nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn