Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Thanh Hiếu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

+842803654817

phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0977026331

nguyenthihoacb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Th.S

Khoa Khoa học cơ bản

nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KHCB

0967751863

mainguyen87@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khánh Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Bộ môn Giáo dục thể chất

0986899122

nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

Lê Quốc Tuấn

Giảng viên - Thạc sĩ

Thái Sơn 2 - Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên

0904.979.297

lequoctuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Tuân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm, xã Quyết Thắng, TP TN

+84936902489

nguyenvantuan@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Mây Ước

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0976178983

ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thanh Vân

Giảng viên - Thạc sĩ

Phường PĐP - TP Thái nguyên

01685111297

phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

Nông Thị Xuân

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nongthixuan@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc An

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Tổ 22, phường Hương Sơn, TPTN

0912003677

maithingocan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Dung

Trưởng Khoa - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa học cơ bản - Đại học Nông Lâm

0912050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Phạm Tiến Dũng

Cử nhân

Tổ 2,thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

0987864069

phamtiendung@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thuỳ Dương

Giảng viên - Thạc sĩ

Thành phố Thái Nguyên

0986240866

tranthithuyduong@tuaf.edu.vn