Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Thu Loan

Phó Trưởng bộ môn Toán - Lý - GVC - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0913.027.849

vuthithuloan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

0964070182

nguyenthimai82@tuaf.edu.vn

Cao Đức Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0973515276/0345566000

caoducminh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Minh

Giảng viên - Cử nhân

Tổ 14, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

0912752682

nguyenquangminh@tuaf.edu.vn

Vi Diệu Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

SN 44 tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ - TPTN

0912804929

vidieuminh@tuaf.edu.vn

Lành Thị Ngọc

Phó trưởng khoa - Tiến sỹ

khoa hoc co ban

0916642222

lanhthingoc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học cơ bản

0964568123

nguyenthihongnhung@tuaf.edu.vn

Nông Thị Phương Nhung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa khoa học cơ bản

0968 193 698

nongthiphuongnhung@tuaf.edu.vn

Bùi Linh Phượng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0989 896 568

builinhphuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Quân

Giảng viên BM Sinh học - Thạc sỹ

ĐH Hiroshima, Nhật Bản

nguyenvanquan@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa khoa học cơ bản

0966834048

ngothiquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0936 102 508

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuỷ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthithuycb@tuaf.edu.vn

Dương Thuỳ Trang

Phó trưởng bộ môn - Thạc sĩ

0979008798

duongthuytrang@tuaf.edu.vn