Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Văn Quân

Giảng viên BM Sinh học - Thạc sỹ

ĐH Hiroshima, Nhật Bản

+818016421204

nguyenvanquan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0936 102 508 0962 882 983

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuỷ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthithuycb@tuaf.edu.vn

Trần Đức Toàn

Giảng viên

Khoa Khoa học cơ bản

0982511794

tranductoan@tuaf.edu.vn

Dương Thuỳ Trang

Phó trưởng bộ môn - Thạc sĩ

0979008798

duongthuytrang@tuaf.edu.vn

Bùi Minh Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học Cơ bản

0988231555

buiminhtuan@tuaf.edu.vn

Bế Bích Đào

Giảng viên - Thạc sĩ

Nguyễn Thị Minh khai- Bắc Sơn- Lạng sơn

0989107586

bebichdao@tuaf.edu.vn

Mai Hoàng Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

187 Dương Tự Minh, P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên

(+84)962607333

maihoangdat@tuaf.edu.vn