Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Thị Thu Hoài

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84986.737.493

duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Bùi Xuân Hồng

Thạc sĩ

Tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

0869657333

buixuanhong@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Bích Huệ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0989.869.633

dangthibichhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên - Thạc Sĩ

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0971261192

nguyenmanhhung@tuaf.edu.vn

Kiều Thị Thu Hương

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Kinh Tế & PTNT Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84964367976

kieuthithuhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0977759007

nguyenquochuy@tuaf.edu.vn

Dương Xuân Lâm

Giảng viên - Thạc sĩ

P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên

duongxuanlam@tuaf.edu.vn

Đinh Ngọc Lan

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Trường ĐH Nông Lâm

0914389928

dinhngoclan@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Thuỳ Linh

Phó bộ môn PTNT - NCS

Tổ 3 Phường Quang Trung Thành phố Thái Nguyên

0986234111

luuthithuylinh@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng- Tp Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

0918860720

doanthimai@tuaf.edu.vn

Trần Thị Ngọc

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0972 569 789

tranthingoc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - trường Đại học Nông lâm

0886011222

nguyenducquang@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Sơn

Giảng viên - Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn

dohoangson@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thanh Tâm

giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0986060198

buithithanhtam@tuaf.edu.vn