Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Văn Tâm

Giảng viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

(+84) 986 879 896

nguyenvantam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó trưởng Bộ môn Quản trị và Kinh doanh - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và PTNT

0961030012/ 0915972708

nguyenmanhthang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Thọ

Trưởng phòng - Tiến sỹ

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

+84 280 3 852 912

nguyenhuutho@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hiền Thương

Thạc sỹ

Tổ 16, phường Chùa Hang, tp Thái Nguyên

0918772826

nguyenthihienthuong@tuaf.edu.vn

Hà Quang Trung

Trưởng khoa - Tiến sĩ

haquangtrung@tuaf.edu.vn

Lành Ngọc Tú

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 36, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

0977.482.586

lanhngoctu@tuaf.edu.vn

Lê Minh Tú

Thạc sĩ

Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp

0944947477

leminhtu@tuaf.edu.vn

Hồ Lương Xinh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa kinh tế & Ptnt

0986962349

holuongxinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên - Tiến sỹ

TP Thái Nguyên

0912737179

nguyenthiyen@tuaf.edu.vn