Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đinh Thị Kim Hoa

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH-CNTP DHNLTN

0983