Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Văn Duy

Trưởng khoa CNSH-CNTP - Tiến sỹ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

+84915384836

nguyenvanduy@tuaf.edu.vn

Bùi Tuấn Hà

Thạc sỹ

Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

0979912388

buituanha@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hạnh

Giảng viên - Nghiên cứu sinh

Khoa CNSH-CNTP

0976 986 389

vuthihanh@tuaf.edu.vn

Lã Văn Hiền

Ky su

Thien Huong - Thuy Nguyen - Hai Phong

lavanhien@tuaf.edu.vn

Ma Thị Hoàn

mathihoan@tuaf.edu.vn

Lương Thị Thu Hường

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

+84 918094229

luongthithuhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hương

Trợ giảng - Dược sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

+84 168 998 1237

nguyenthihuongcnsh@tuaf.edu.vn

Dương Hữu Khoa

Giảng viên - Dược sĩ Đại học

Khoa CNSH-CNTP, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84973648682

duonghuukhoa@tuaf.edu.vn

Bùi Đình Lãm

Giảng viên - ThS

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực Phẩm

0988018584

buidinhlam@tuaf.edu.vn

Dương Hữu Lộc

duonghuuloc@tuaf.edu.vn

Trần Thị Lý

Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0934281481

tranthily@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Nghị

Thạc sỹ

Khoa Công nghệ sinh học công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenhuunghi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Ninh

Trợ giảng - Dược sĩ

Tổ 10B,phường Tân Lập,thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

01689 954 982

nguyenxuanninh@tuaf.edu.vn

Phạm Bằng Phương

Phó Trưởng phòng - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

84-(0)-987-809-070

phambangphuong@tuaf.edu.vn