Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Thị Phương

KTVPTN - thạc sỹ

khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0962075082

phamthiphuong@tuaf.edu.vn

Lưu Hồng Sơn

giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0973. 919. 486

luuhongson@tuaf.edu.vn

Bùi Tri Thức

Thạc sỹ

Thành phố Goettingen, Cộng hòa liên bang Đức

buitrithuc@tuaf.edu.vn

Lương Hùng Tiến

Phó trưởng Khoa

SN 64, tổ 14, phường Tích Lương

01657077438

luonghungtien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tình

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa CNSH - CNTP - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

091 3574 229

nguyenthitinh@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Vinh

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH - CNTP

0975.981.339

phamthivinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

84 912 281 788

nguyenxuanvu@tuaf.edu.vn