Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Hoàng Thị Lan Anh

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)978066998

hoangthilananh@tuaf.edu.vn

Dương Thị Minh Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Môi trường, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979 132 598

duongthiminhhoa@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Lan

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Trưởng khoa-Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983 640 105

dothilan@tuaf.edu.vn

Bàn Thị Mỳ

Thạc sỹ

Khoa Môi trường, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0978.851.456

banthimy@tuaf.edu.vn

Dương Minh Ngọc

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)985866006

duongminhngoc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Cảnh

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0988741719

nguyenminhcanh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Dũng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Môi trường - Đại học nông lâm Thái Nguyên

nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Duy Hải

Giảng Viên - NCS-Thạc sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)983706139 or (+886)978345365

nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)972996929

nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0983.090.796

nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

Phan Thị Thu Hằng

Giảng viên chính - tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912.430.378

phanthithuhang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Chí Hiểu

Giảng viên - Tiến sỹ

Tổ 15 - Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên

0983640119

nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

Lương Văn Hinh

Phó giáo sư - Tiến sỹ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0913027586

luongvanhinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0978.566.099

nguyenthihue@tuaf.edu.vn