Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

nguyenthehung@tuaf.edu.vn

Trần Văn Nam

Giảng Viên - Cử Nhân

Khoa Môi Trường

0964030666

tranvannam@tuaf.edu.vn

Hà Đình Nghiêm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912 443 993

hadinhnghiem@tuaf.edu.vn

Hoàng Quý Nhân

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0782653654 or 0943267562

hoangquynhan@tuaf.edu.vn

Trần Thị Phả

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0982091200

tranthipha@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Hồng Phương

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Khoa học và Công nghệ Môi trường - Tiến sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0976177083. 0913979826

dangthihongphuong@tuaf.edu.vn

Dư Ngọc Thành

Giảng viên - Tiến sĩ

Số nhà 35, tổ 6, phường Quang trung Thành phố Thái Nguyên

0912805166 (02803859257)

dungocthanh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Thạnh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0989153954

nguyenducthanh@tuaf.edu.vn

Hà Văn Thuân

Thạc sỹ

Khoa Môi Trường

+13062417328

havanthuan@tuaf.edu.vn

Trương Thị Ánh Tuyết

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)916938087

truongthianhtuyet@tuaf.edu.vn

Trần Hải Đăng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0988398299

tranhaidang@tuaf.edu.vn

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

tranvandien@tuaf.edu.vn