Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Thị Mai Anh

Thac si

Khoa QLTN- DH Nong Lam

tranthimaianh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lê Duy

Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài Nguyên

0963210585

nguyenleduy@tuaf.edu.vn

Dương Thị Thanh Hà

Thạc Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915213738

duongthithanhha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Nhuận

Tiến sĩ

Bộ môn Khoa học Đất

098.6886.098; 089.8668.089; 0913.013.006

nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Đỗ Sơn Tùng

Thạc sĩ

0988855965

dosontung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng BM Quản lý đất đai & BĐS - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0983.454.954

nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Đào Văn Biên

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 985 982 662

daovanbien@tuaf.edu.vn

Phan Đình Binh

Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp; Chức vụ: Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

0984941626

phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Hoàng Hữu Chiến

Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84985631628

hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - DHNL

01686170060

ngothihonggam@tuaf.edu.vn

Trương Nguyên Hậu

truongnguyenhau@tuaf.edu.vn

Phan Tiến Hùng

Kĩ thuật viên

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915069755

phantienhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Huyền

nguyenngochuyen@tuaf.edu.vn

Nông Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

+84 912 477 913

nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn