Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lợi

Tiến Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915212958

nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

Đặng Văn Minh

Giảng viên cao cấp - Giáo sư Tiến sỹ

Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thai Nguyên

(+84) 0912334310

dangvanminh@tuaf.edu.vn

Trương Thành Nam

Phó Trưởng khoa; Giảng viên

Khoa Quản lý tài nguyên

0986.767.535

truongthanhnam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Nông

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa QLTN

nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Quý

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0948.857.655

vuthiquy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Phó Giáo sư - TIến sĩ

Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0988717622

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Thi

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)915983794

nguyenquangthi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

Giang vien - Thac sy

Khoa Quan ly Tai nguyen

0912500400

nguyenthitn@gmail.com

Lê Văn Thơ

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL

0912003756

levantho.tuaf@gmail.com

Nguyễn Thu Thùy

GIảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Du lich Sinh thái

0966379289

nguyenthuthuy@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng Khoa - Tiến Sĩ

Tổ 10 Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên

0915590066

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

Chu Văn Trung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84972458856

trung38dc@tuaf.edu.vn

Hà Anh Tuấn

Giảng viên - ThS

Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

0913455882

haanhtuan@tnu.edu.vn

Đàm Xuân Vận

Giám đốc TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84-982.166.696

damxuanvan@tuaf.edu.vn