Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lợi

Tiến Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915212958

nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quý Ly

Giảng viên - Thạc sĩ

Phòng HCTC

0913043819

nguyenquyly@tuaf.edu.vn

Trương Thành Nam

Phó trưởng khoa; Giảng viên - Ths

Khoa Quản lý tài nguyên

0986767535; 0913980955

truongthanhnam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Nông

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa QLTN

nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Quý

Giảng viên - Tiến sĩ

vuthiquy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Phó Giáo sư - TIến sĩ

Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0988717622

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Thi

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84974459122; +84915983794

nguyenquangthi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

Giang vien - Thac sy

Khoa Quan ly Tai nguyen

0912500400

nguyenthitn@gmail.com

Lê Văn Thơ

Giảng viên - Tiến sĩ

Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL

0912003756

levantho.tuaf@gmail.com

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng Khoa - Tiến Sĩ

Tổ 10 Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên

0915590066

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

Chu Văn Trung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84972458856

trung38dc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Huy Trung

Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh

Bộ môn Trắc địa & GIS-Viễn thám, Khoa Quản lý Tài nguyên

nguyenhuytrung@tuaf.edu.vn

Hà Anh Tuấn

Giảng viên - ThS

Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

0913455882

haanhtuan@tnu.edu.vn

Phạm Văn Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

01632.67.65.65

phamvantuantnmt@gmail.com