Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Vương Vân Huyền

Giảng viên; Chức vụ: P.T.Phòng - Ths

Phòng Thanh tra - Pháp chế

0983.309.598

vuongvanhuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên - Thạc sỹ

Thái Nguyên

+84 912 477 913

thuylinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Lợi

Tiến Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915212958

nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

Lê Thị Lương

lethiluong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quý Ly

Giảng viên - Thạc sĩ

Phòng HCTC

0913043819

nguyenquyly@tuaf.edu.vn

Trương Thành Nam

Phó Trưởng khoa; Giảng viên - Ths

Khoa Quản lý tài nguyên

0986767535

truongthanhnam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Nông

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa QLTN

nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Quý

Giảng viên - Tiến sĩ

vuthiquy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Phó Giáo sư - TIến sĩ

Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0988717622

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Thi

Trưởng Bộ môn Luật chính sách Tài nguyên & Môi trường - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84974459122; +84915983794

nguyenquangthi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

Giang vien - Thac sy

Khoa Quan ly Tai nguyen

0912500400

nguyenthitn@gmail.com

Lê Văn Thơ

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL

0912003756

levantho.tuaf@gmail.com

nguyễn Thị Thúy

nguyenthithuyqltn@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng Khoa - Tiến Sĩ

Tổ 10 Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên

0915590066

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn