Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Văn Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

01632.67.65.65

phamvantuantnmt@gmail.com

Hà Văn Tuyển

havantuyen@tuaf.edu.vn

Đàm Xuân Vận

Giám đốc TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84-982.166.696

damxuanvan@tuaf.edu.vn

Dương Hồng Việt

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

(+84) 886089090

duonghongviet@tuaf.edu.vn