Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Thị Thuý Nga

Giảng viên - Cử nhân

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0917505718

tranthithuynga@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Kiều Giang

Giảng viên - Tiến sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0983 368 666

buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Vũ Kiều Hạnh

Giảng viên - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0982.935.685

vukieuhanh@tuaf.edu.vn

Văn Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0982 068 949

vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lan Hương

Giảng viên - Tiến sỹ

Xóm 10 xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

01686323307

nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0988 111 009

nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

Nông Thị Hiền Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 4, P. Quang Trung, TPTN

+84.984.888.345

nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thương Huyền

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

nguyenthithuonghuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên - Thạc sĩ

Trung tâm NN-THƯD

0987025715

nguyenngoclan@tuaf.edu.vn

Trịnh Thị Thu

Giảng viên, trưởng Bộ môn Tin học - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0915.153.273

trinhthithu@tuaf.edu.vn

Hứa Thị Toàn

Giảng viên - Thạc sỹ

Bộ môn Tin học

0984.041.052

huathitoan@tuaf.edu.vn

Hà Minh Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

haminhtuannn@tuaf.edu.vn

Đinh thị Thanh Uyên

Giảng viên - Thạc sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0966.362.227

dinhthithanhuyen@tuaf.edu.vn

Đàm Xuân Vận

Chức vụ: Giám đốc trung tâm NNTH - Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84-982.166.696

damxuanvan@tuaf.edu.vn