Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lã Văn Hiền

Ky su

Thien Huong - Thuy Nguyen - Hai Phong

lavanhien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0983419156

nguyenthithuhien@tuaf.edu.vn

Từ Quang Hiển

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0913286190

tuquanghien@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hiền

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KT&PTNT

0976932426

vuthihien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Chí Hiểu

Giảng viên - Tiến sỹ

Tổ 15 - Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên

0983640119

nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

Đỗ Trung Hiếu

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0868102666

dotrunghieu@tuaf.edu.vn

Lương Văn Hinh

Phó giáo sư - Tiến sỹ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0913027586

luongvanhinh@tuaf.edu.vn

Bùi Đình Hoà

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn

0983 640 108

buidinhhoa@tuaf.edu.vn

Kiều Văn Hoà

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912021320

kieuvanhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi thú y

0912 164 111

nguyenhuuhoa@tuaf.edu.vn

Trần Minh Hòa

Phó trưởng phòng KH&ĐT - Thạc sỹ

(+84)915.214.566

tranminhhoa@tuaf.edu.vn

Triệu Xuân Hòa

Chuyên viên - Thạc sỹ CNTT

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - TPTN

0944550007

xuanhoatrieu@tuaf.edu.vn

Văn Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0982 068 949

vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Dương Thị Thu Hoài

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84986.737.493

duongthithuhoai@tuaf.edu.vn