Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lê Sỹ Hồng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

09154347778

lesyhong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Hồng

Giảng viên chính - Phó Giáo sư.Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912739448

nguyenhuuhong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Hồng

Giảng Viên/Nghiên cứu viên - TS.

Viện Khoa học Sự sống

0986771281

nguyenvanhong@tuaf.edu.vn

Vũ Hồng Thái

Giảng viên - Tiến sĩ

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0368117999

vuhongthai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Huấn

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912479928

nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

Dương Thị Kim Huệ

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0984 716 899

duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0978.566.099

nguyenthihue@tuaf.edu.vn

Phạm Thanh Huế

Giảng viên - Tiến sỹ

Khu dân cư số 3, tổ 6, P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

+84917131328

phamthanhhue@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Bích Huệ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0989.869.633

dangthibichhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên - Thạc Sĩ

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0971261192

nguyenmanhhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Hùng

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

nguyenthehung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tuấn Hùng

Giảng Viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0983079889

nguyentuanhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0915765989

nguyenviethungln@tuaf.edu.vn

Nguyễn Viết Hưng

PGS - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912386574

nguyenviethung@tuaf.edu.vn