Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Lệ Thị Bích Hồng

Trưởng Bộ môn - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế và PTNT

0982640119

tranthibichhong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Huấn

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912479928

nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

Dương Thị Kim Huệ

Phó trưởng Khoa, Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0984 716 899

duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0978.566.099

nguyenthihue@tuaf.edu.vn

Phạm Thanh Huế

Giảng viên - Tiến sỹ

Tổ 6, P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

+84917131328

phamthanhhue@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Bích Huệ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0989.869.633

dangthibichhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên - Thạc Sĩ

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0971261192

nguyenmanhhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Hùng

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

nguyenthehung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tuấn Hùng

Giảng Viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0983079889

nguyentuanhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0915765989

nguyenviethungln@tuaf.edu.vn

Nguyễn Viết Hưng

PGS - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912386574

nguyenviethung@tuaf.edu.vn

Phan Tiến Hùng

Kĩ thuật viên

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915069755

phantienhung@tuaf.edu.vn

Trần Quốc Hưng

Phó giáo sư - Giảng viên Cao cấp - Tiến sĩ

Trung tâm NN-THUD - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)208.6275.999

tranquochung@tuaf.edu.vn

Trương Quốc Hưng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979295239

truongquochung@tuaf.edu.vn