Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phan Tiến Hùng

Kĩ thuật viên

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915069755

phantienhung@tuaf.edu.vn

Trần Quốc Hưng

Phó giáo sư - Giảng viên Cao cấp - Tiến sĩ

Trung tâm NN-THUD - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)208.6275.999

tranquochung@tuaf.edu.vn

Trương Quốc Hưng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979295239

truongquochung@tuaf.edu.vn

Đặng Ngọc Hùng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

+84-979-259-228

dangngochung@tuaf.edu.vn

Đào Việt Hùng

Trưởng bộ môn KHTN - Tiến sĩ - Giảng viên chính

Khoa Khoa học cơ bản

0986454999

daoviethung@tuaf.edu.vn

Kiều Thị Thu Hương

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Kinh Tế & PTNT Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84964367976

kieuthithuhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lan Hương

Giảng viên - Tiến sỹ

Xóm 10 xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

01686323307

nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hương

Giảng viên - Thạc sĩ - Dược sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

+84 945951650

nguyenthihuongcnsh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0988 111 009

nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

Nông Thị Hiền Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 4, P. Quang Trung, TPTN

+84.984.888.345

nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

Phạm Tùng Hương

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0988053890

phamtunghuong@tuaf.edu.vn

Hoàng Hữu Chiến

Giảng viên & Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84985631628

hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0977759007

nguyenquochuy@tuaf.edu.vn

Trịnh Quang Huy

thạc sỹ

0912380262

trinhquanghuy@tuaf.edu.vn