Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đinh Thị Kim Hoa

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH-CNTP DHNLTN

0983844268

dinhthikimhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Th.S

Khoa Khoa học cơ bản

nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Vi Đại Lâm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Công nghệ sinh học-Công nghệ thực phẩm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84968010313

vidailam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Lan

Giáo sư - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912660317

nguyenthikimlan@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Lan

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Trưởng khoa-Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983 640 105

dothilan@tuaf.edu.vn

Đỗ Xuân Luận

Giảng viên, Trưởng BM - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

(+84)987807896

doxuanluan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KHCB

0967751863

mainguyen87@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Ngọc Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm

+84985415116

phamthingocmai@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Tuyết Mai

Giảng viên - Thạc sỹ

Bộ môn CNTP- Khoa CNSH&CNTP

0965 051 220

phamthituyetmai@tuaf.edu.vn

Bàn Thị Mỳ

Thạc sỹ

Khoa Môi trường, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0978.851.456

banthimy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý Mỵ

Giảng viên Chính - Tiến sĩ

Khoa. Chăn nuôi Thú y

0977008369

nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thuý Nga

Giảng viên - Cử nhân

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0917505718

tranthithuynga@tuaf.edu.vn

Dương Minh Ngọc

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)985866006

duongminhngoc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Nhuận

Tiến sĩ

Bộ môn Khoa học Đất

098.6886.098; 089.8668.089; 0913.013.006

nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn