Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đỗ Thị Lan

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Trưởng khoa-Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983 640 105

dothilan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KHCB

0967751863

mainguyen87@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Ngọc Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm

+84985415116

phamthingocmai@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Tuyết Mai

Giảng viên - Thạc sỹ

Bộ môn CNTP- Khoa CNSH&CNTP

0965 051 220

phamthituyetmai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý Mỵ

Giảng viên Chính - Tiến sĩ

Khoa. Chăn nuôi Thú y

0977008369

nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn

Dương Minh Ngọc

Giảng Viên - Thạc Sĩ - NCS

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)985866006

duongminhngoc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)972996929

nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Nhuận

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Du lich Sinh thái

098.6886.098; 089.8668.089

nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hưng Quang

Phó giáo sư - Tiến sỹ

Khoa CNTY

0985588164

nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khánh Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Bộ môn Giáo dục thể chất

0986899122

nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

Bùi Ngọc Sơn

Giảng viên - Tiến sĩ

Xóm 10- Quyết Thắng- TP Thái Nguyên- Thái Nguyên

+84 366 883 111

buingocson@tuaf.edu.vn

Lê Minh Toàn

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp

0912.551.563

leminhtoan@tuaf.edu.vn

Phạm Quốc Toán

Kỹ thuật viên - Thạc Sỹ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

0986314834

phamquoctoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Trường

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

+84.912.038.844

nguyenductruong@tuaf.edu.vn