Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

nguyenthehung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tuấn Hùng

Thạc sĩ

Khoa Lâm Nghiệp-Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyentuanhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0915765989

nguyenviethungln@tuaf.edu.vn

Nguyễn Viết Hưng

PGS - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912386574

nguyenviethung@tuaf.edu.vn

Phan Tiến Hùng

Kĩ thuật viên

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915069755

phantienhung@tuaf.edu.vn

Trần Quốc Hưng

Phó giáo sư - Giảng viên Cao cấp - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0280 3851427

tranquochung@tuaf.edu.vn

Trương Quốc Hưng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979295239

truongquochung@tuaf.edu.vn

Đào Việt Hùng

Phó bộ môn Hóa - Thạc sĩ

Thái Nguyên

0986454999

daoviethung@tuaf.edu.vn

Kiều Thị Thu Hương

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Kinh Tế & PTNT Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84964367976

kieuthithuhuong@tuaf.edu.vn

Lương Thị Thu Hường

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

+84 918094229

luongthithuhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lan Hương

Giảng viên - Tiến sỹ

Xóm 10 xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

01686323307

nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hương

Trợ giảng - Dược sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

+84 168 998 1237

nguyenthihuongcnsh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0988 111 009

nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

Nông Thị Hiền Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 4, P. Quang Trung, TPTN

+84.984.888.345

nongthihienhuong@tuaf.edu.vn