Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0914659128

nguyenthilan@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Phương Lan

Giảng viên - Thạc sĩ

Viện Khoa học sự sống

0987783835

phamthiphuonglan@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Mai Lan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0911.240.686

dangthimailan@tuaf.edu.vn

Đinh Ngọc Lan

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Trường ĐH Nông Lâm

0914389928

dinhngoclan@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thu Lê

Giảng viên - Thạc sĩ

Thái Nguyên

0979220483

vuthithule@tuaf.edu.vn

Dương Thị Cẩm Linh

Chuyên viên - Thạc sỹ

Phòng Hành chính tổ chức

0982.781.088

duongcamlinh@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Thuỳ Linh

Phó bộ môn PTNT - NCS

Tổ 3 Phường Quang Trung Thành phố Thái Nguyên

0986234111

luuthithuylinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên - Thạc sỹ

Thái Nguyên

+84 912 477 913

thuylinh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thu Loan

Trưởng bộ môn Toán - Lý - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0913.027.849

vuthithuloan@tuaf.edu.vn

Dương Hữu Lộc

duonghuuloc@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Lợi

Phó Viện trưởng Viện Khoa học sự sống - TS

0912551516

lesyloi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Lợi

Tiến Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915212958

nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quý Ly

Giảng viên - Thạc sĩ

Phòng HCTC

0913043819

nguyenquyly@tuaf.edu.vn

Trần Thị Lý

Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0934281481

tranthily@tuaf.edu.vn