Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Văn Mạn

Giảng viên chính - ThS

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912530923

nguyenvanman@tuaf.edu.vn

Cao Đức Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0973515276/0345566000

caoducminh@tuaf.edu.vn

Lê Minh

Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Phó giáo Sư

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0989. 537442

leminh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Minh

Giảng viên - Cử nhân

Tổ 14, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

0912752682

nguyenquangminh@tuaf.edu.vn

Vi Diệu Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

SN 44 tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ - TPTN

0912804929

vidieuminh@tuaf.edu.vn

Trần Văn Nam

Giảng Viên - Cử Nhân

Khoa Môi Trường

0964030666

tranvannam@tuaf.edu.vn

Trương Thành Nam

Phó Trưởng khoa; Giảng viên - Ths

Khoa Quản lý tài nguyên

0986767535

truongthanhnam@tuaf.edu.vn

Cù Thị Thuý Nga

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

01682323688

cuthithuynga@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Tố Nga

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

dangthitonga@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Ngân

Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức - PGS.TS

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0915217020

nguyenthingan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Nghị

Thạc sỹ

Khoa Công nghệ sinh học công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenhuunghi@tuaf.edu.vn

Hà Đình Nghiêm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912 443 993

hadinhnghiem@tuaf.edu.vn

Hồ Thị Bích Ngọc

Giảng viên - Tiến sỹ

Bộ môn Chăn nuôi - Khoa CNTY

hothibichngoc@tuaf.edu.vn

Lành Thị Ngọc

Phó trưởng khoa - Tiến sỹ

khoa hoc co ban

0916642222

lanhthingoc@tuaf.edu.vn