Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tô Xuân Lâm

Kĩ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

toxuanlam@tuaf.edu.vn

Lèng Thị Lan

Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa khoa học cơ bản

0989142696

lengthilan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên - Thạc sĩ

Trung tâm NN-THƯD

0987025715

nguyenngoclan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Lân

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0914659128

nguyenthilan@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Phương Lan

Giảng viên - Thạc sĩ

Viện Khoa học sự sống

0987783835

phamthiphuonglan@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Mai Lan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0911.240.686 hoặc 0906.277.686

dangthimailan@tuaf.edu.vn

Đinh Ngọc Lan

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Trường ĐH Nông Lâm

0914389928

dinhngoclan@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thu Lê

Giảng viên - Thạc sĩ

Thái Nguyên

0979220483

vuthithule@tuaf.edu.vn

Dương Thị Cẩm Linh

Chuyên viên - Thạc sỹ

Phòng Hành chính tổ chức

0982.781.088

duongcamlinh@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Thuỳ Linh

Phó bộ môn PTNT - NCS

Tổ 3 Phường Quang Trung Thành phố Thái Nguyên

0986234111

luuthithuylinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên - Thạc sỹ

Thái Nguyên

+84 912 477 913

thuylinh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thu Loan

Phó Trưởng bộ môn Toán - Lý - GVC - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0913.027.849

vuthithuloan@tuaf.edu.vn

Dương Hữu Lộc

duonghuuloc@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Lợi

Phó Viện trưởng Viện Khoa học sự sống - TS

0912551516

lesyloi@tuaf.edu.vn