Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

0964070182

nguyenthimai82@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Mai

Cử nhân

Khoa khoa học cơ bản

0914404145

nguyenthihongmai@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng- Tp Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

0918860720

doanthimai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Mạn

Giảng viên chính - ThS

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912530923

nguyenvanman@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mão

Giảng viên chính. PGS. - Tiến sĩ

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TN

+84-912.710771

nguyenthimao@tuaf.edu.vn

Phạm Văn Mến

Trưởng bộ môn Lý luận chính trị - Thạc sĩ

Bộ môn Lý luận chính trị, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

0989.286.453

phamvanmen@tuaf.edu.vn

Lê Minh

Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0989. 537442

leminh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Minh

Giảng viên - Cử nhân

Tổ 14, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

0912752682

nguyenquangminh@tuaf.edu.vn

Vi Diệu Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

SN 44 tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ - TPTN

0912804929

vidieuminh@tuaf.edu.vn

Trần Văn Nam

Giảng Viên - Cử Nhân

Khoa Môi Trường

0964030666

tranvannam@tuaf.edu.vn

Trương Thành Nam

Phó trưởng khoa; Giảng viên - Ths

Khoa Quản lý tài nguyên

0986767535; 0913980955

truongthanhnam@tuaf.edu.vn

Cù Thị Thuý Nga

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

01682323688

cuthithuynga@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thanh Nga

phamthithanhnga@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Tố Nga

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

dangthitonga@tuaf.edu.vn