Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Hữu Lộc

duonghuuloc@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Lợi

Phó Viện trưởng Viện Khoa học sự sống - TS

0912551516

lesyloi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Lợi

Tiến Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915212958

nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

Lê Thị Lương

lethiluong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quý Ly

Giảng viên - Thạc sĩ

Phòng HCTC

0913043819

nguyenquyly@tuaf.edu.vn

Trần Thị Lý

Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0934281481

tranthily@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

0964070182

nguyenthimai82@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Mai

Cử nhân

Khoa khoa học cơ bản

0914404145

nguyenthihongmai@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng- Tp Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

0918860720

doanthimai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Mạn

Giảng viên chính - ThS

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912530923

nguyenvanman@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mão

Giảng viên chính. PGS. - Tiến sĩ

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TN

+84-912.710771

nguyenthimao@tuaf.edu.vn

Phạm Văn Mến

Trưởng bộ môn Lý luận chính trị - Thạc sĩ

Bộ môn Lý luận chính trị, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

0989.286.453

phamvanmen@tuaf.edu.vn

Cao Đức Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0973515276

caoducminh@tuaf.edu.vn

Lê Minh

Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Phó giáo Sư

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0989. 537442

leminh@tuaf.edu.vn