Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Công Quân

P. trưởng bộ môn; Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0888371516

trancongquan@tuaf.edu.vn

Trần Minh Quân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

tranminhquan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Quang

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963988588

nguyenvanquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên - Tiến sĩ

Bộ môn Chăn Nuôi, Khoa Chăn nuôi Thú Y

0386927342

nguyenvuquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - trường Đại học Nông lâm

0886011222

nguyenducquang@tuaf.edu.vn

Đoàn Quốc Khánh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông lâm

doanquockhanh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Quý

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0948.857.655

vuthiquy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Quyên

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y - ĐHNL Thái Nguyên

0989386130

nguyenthuquyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0966.10.10.29

nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

Hồ Ngọc Sơn

Phó trưởng khoa - Giảng viên - PGS.TS

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0976 501 716

hongocson@tuaf.edu.vn

Lưu Hồng Sơn

Giảng viên - Thạc Sỹ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0973. 919. 486

luuhongson@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Phó Giáo sư - TIến sĩ

Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0988717622

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Sơn

Giảng viên - Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn

0912253571

dohoangson@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thanh Tâm

Trưởng bộ môn - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0986060198

buithithanhtam@tuaf.edu.vn