Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

La Thu Phương

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

lathuphuong@tuaf.edu.vn

Phạm Bằng Phương

Phó Trưởng phòng - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

84-(0)-987-809-070

phambangphuong@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Phương

KTVPTN - thạc sỹ

khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0962075082

phamthiphuong@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Lan Phương

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0989 893 771

dothilanphuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Quân

Giảng viên BM Sinh học - Thạc sỹ

ĐH Hiroshima, Nhật Bản

nguyenvanquan@tuaf.edu.vn

Trần Công Quân

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0888371516

trancongquan@tuaf.edu.vn

Trần Minh Quân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

tranminhquan@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa khoa học cơ bản

0966834048

ngothiquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Quang

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963988588

nguyenvanquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên - Tiến sĩ

Bộ môn Chăn Nuôi, Khoa Chăn nuôi Thú Y

0386927342

nguyenvuquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - trường Đại học Nông lâm

0886011222

nguyenducquang@tuaf.edu.vn

Đoàn Quốc Khánh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông lâm

doanquockhanh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Quý

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0948.857.655

vuthiquy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Quyên

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y - ĐHNL Thái Nguyên

0989386130

nguyenthuquyen@tuaf.edu.vn