Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Văn Nam

Giảng Viên - Cử Nhân

Khoa Môi Trường

0964030666

tranvannam@tuaf.edu.vn

Trương Thành Nam

Giảng viên - Ths

Khoa Quản lý tài nguyên

0913980955 - 0986767535

truongthanhnam@tuaf.edu.vn

Cù Thị Thuý Nga

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

01682323688

cuthithuynga@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Tố Nga

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

dangthitonga@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Ngân

Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0915217020

nguyenthingan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Nghị

Thạc sỹ

Khoa Công nghệ sinh học công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenhuunghi@tuaf.edu.vn

Hà Đình Nghiêm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912 443 993

hadinhnghiem@tuaf.edu.vn

Trần ngọc Ngoạn

Giảng viên cao cấp - Giáo sư. Tiến sĩ

Khoa Nông học

tranngocngoan@tuaf.edu.vn

Hồ Thị Bích Ngọc

Tiến sỹ

Bộ môn Cơ sở - Khoa CNTY

hothibichngoc@tuaf.edu.vn

Lành Thị Ngọc

Phó trưởng khoa - Tiến sỹ

khoa hoc co ban

0916642222

lanhthingoc@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Ánh Ngoc

Chuyên viên - Thạc sỹ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

ngothianhngoc@tuaf.edu.vn

Phạm Văn Ngọc

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912573112

phamvanngoc@tuaf.edu.vn

Trần Thị Ngọc

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0972 569 789

tranthingoc@tuaf.edu.vn

Dương Thị Nguyên

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0945514967

duongthinguyen@tuaf.edu.vn