Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Xuân Ninh

Trợ giảng - Dược sĩ

Tổ 10B,phường Tân Lập,thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

01689 954 982

nguyenxuanninh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Nông

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa QLTN

nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

Lê Thị Kiều Oanh

Thạc sĩ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 877

lethikieuoanh@tuaf.edu.vn

Lương Thị Kim Oanh

giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm

luongthikimoanh@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

01686702448

dothingocoanh@tuaf.edu.vn

Trần Thị Phả

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0982091200

tranthipha@tuaf.edu.vn

Lê Văn Phúc

Phó viện trưởng - Viện NC&PT Lâm nghiệp - Tiến sĩ

lethoaphuc@gmail.com

0912737511

levanphuc@tuaf.edu.vn

Phan Thị Hồng Phúc

Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0988706238

phanthihongphuc@tuaf.edu.vn

Dương Thế Phùng

Thạc sỹ

Phòng TTPC

duongthephung@tuaf.edu.vn

Trần Văn Phùng

Phó hiệu trưởng - Viện trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa CNTY-Viện KHSS

tranvanphung@tuaf.edu.vn

Bùi Linh Phượng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0989 896 568

builinhphuong@tuaf.edu.vn

La Thu Phương

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

lathuphuong@tuaf.edu.vn

Phạm Bằng Phương

Phó Trưởng phòng - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

84-(0)-987-809-070

phambangphuong@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Phương

KTVPTN - thạc sỹ

khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0962075082

phamthiphuong@tuaf.edu.vn