Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0966.10.10.29

nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

Hồ Ngọc Sơn

Giảng viên - Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0976 501 716

hongocson@tuaf.edu.vn

Lưu Hồng Sơn

Giảng viên - Thạc Sỹ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0973. 919. 486

luuhongson@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Phó Giáo sư - TIến sĩ

Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0988717622

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Sơn

Giảng viên - Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn

dohoangson@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thanh Tâm

giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0986060198

buithithanhtam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Tâm

Giảng viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

(+84) 986 879 896

nguyenvantam@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thanh Tâm

Giảng viên - Tiến sĩ

Phòng Quản lý chất lượng

0984674707

tranthithanhtam@tuaf.edu.vn

Ngô Nhật Thắng

Giảng viên chính - Bác sỹ thú y, MSc,Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0979537796

ngonhatthang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó trưởng Bộ môn Quản trị và Kinh doanh - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và PTNT

0961030012/ 0915972708

nguyenmanhthang@tuaf.edu.vn

Trần Nhật Thắng

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

(+84)332 292 686

trannhatthang@tuaf.edu.vn

Trần Văn Thăng

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

096 282 7268

tranvanthang@tuaf.edu.vn

Dư Ngọc Thành

Giảng viên - Tiến sĩ

Số nhà 35, tổ 6, phường Quang trung Thành phố Thái Nguyên

0912805166 (02803859257)

dungocthanh@tuaf.edu.vn

Hoàng Hải Thanh

Giảng viên và nhà nghiên cứu - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0987983129

hoanghaithanh@tuaf.edu.vn