Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Ngô Nhật Thắng

Giảng viên chính - Bác sỹ thú y, MSc,Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0979537796

ngonhatthang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm PTNT SMART - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và PTNT

0961030012/ 0915972708

nguyenmanhthang@tuaf.edu.vn

Trần Nhật Thắng

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

(+84)332 292 686

trannhatthang@tuaf.edu.vn

Trần Văn Thăng

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

096 282 7268

tranvanthang@tuaf.edu.vn

Dư Ngọc Thành

Giảng viên - Tiến sĩ

Số nhà 35, tổ 6, phường Quang trung Thành phố Thái Nguyên

0912805166 (02803859257)

dungocthanh@tuaf.edu.vn

Hoàng Hải Thanh

Giảng viên và nhà nghiên cứu - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0987983129

hoanghaithanh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Thảo

Trưởng phòng - Tiến sĩ

Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

duongvanthao@tuaf.edu.vn

Hoàng Thị Bích Thảo

Giám đốc - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trung tâm ĐT&PTQT

02803654938

hoangbichthao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Thảo

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa Nông học

nguyenthimaithao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Thi

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)915983794

nguyenquangthi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

Giang vien - Thac sy

Khoa Quan ly Tai nguyen

0912500400

nguyenthitn@gmail.com

Bế Văn Thịnh

bevanthinh@tuaf.edu.vn

Lê Văn Thơ

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL

0912003756

levantho.tuaf@gmail.com

Nguyễn Thị Thoa

Trưởng bộ môn - Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0916479688

nguyenthithoa@tuaf.edu.vn