Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

vuthinguyen@tuaf.edu.vn

Hoàng Quý Nhân

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0782653654 or 0943267562

hoangquynhan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học cơ bản

0964568123

nguyenthihongnhung@tuaf.edu.vn

Nông Thị Phương Nhung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa khoa học cơ bản

0968 193 698

nongthiphuongnhung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Ninh

Trợ giảng - Dược sĩ

Tổ 10B,phường Tân Lập,thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

01689 954 982

nguyenxuanninh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Nông

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa QLTN

nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

Lê Thị Kiều Oanh

Thạc sĩ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 877

lethikieuoanh@tuaf.edu.vn

Lương Thị Kim Oanh

giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm

luongthikimoanh@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

01686702448

dothingocoanh@tuaf.edu.vn

Trần Thị Phả

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0982091200

tranthipha@tuaf.edu.vn

Lê Văn Phúc

Phó viện trưởng - Viện NC&PT Lâm nghiệp - Tiến sĩ

lethoaphuc@gmail.com

0912737511

levanphuc@tuaf.edu.vn

Phan Thị Hồng Phúc

Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0988706238

phanthihongphuc@tuaf.edu.vn

Dương Thế Phùng

Thạc sỹ

Phòng TTPC

duongthephung@tuaf.edu.vn

Trần Văn Phùng

Phó hiệu trưởng - Viện trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa CNTY-Viện KHSS

tranvanphung@tuaf.edu.vn