Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Văn Thảo

Trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

duongvanthao@tuaf.edu.vn

Hoàng Thị Bích Thảo

Giám đốc - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trung tâm ĐT&PTQT

02803654938

hoangbichthao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Thảo

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa Nông học

nguyenthimaithao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Thi

Trưởng Bộ môn Luật chính sách Tài nguyên & Môi trường - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84974459122; +84915983794

nguyenquangthi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

Giang vien - Thac sy

Khoa Quan ly Tai nguyen

0912500400

nguyenthitn@gmail.com

Trần Đức Thiện

Thạc sỹ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

tranducthien@tuaf.edu.vn

Bế Văn Thịnh

bevanthinh@tuaf.edu.vn

Lê Văn Thơ

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL

0912003756

levantho.tuaf@gmail.com

Nguyễn Hữu Thọ

Trưởng phòng - Tiến sỹ

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

+84 280 3 852 912

nguyenhuutho@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thoa

Trưởng bộ môn - Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0916479688

nguyenthithoa@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thơm

Phó Viện trưởng - GVC - Tiến sĩ

Viện KHSS

0985 382 125

buithithom@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mai Thu

Chuyên viên - Đại học

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0914 598 895

nguyenmaithu@tuaf.edu.vn

Hà Văn Thuân

Thạc sỹ

Khoa Môi Trường

+13062417328

havanthuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Thuận

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0917748013

nguyenthiminhthuan@tuaf.edu.vn