Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Thị Phương

KTVPTN - thạc sỹ

khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0962075082

phamthiphuong@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Hồng Phương

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Khoa học và Công nghệ Môi trường - Nghiên cứu sinh

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0976177083. 0913979826

dangthihongphuong@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Hà Phương

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn

0917677688

dothihaphuong@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Lan Phương

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

dothilanphuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Quân

Giảng viên BM Sinh học - Thạc sỹ

ĐH Hiroshima, Nhật Bản

+818016421204

nguyenvanquan@tuaf.edu.vn

Trần Công Quân

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0915706512

trancongquan@tuaf.edu.vn

Trần Minh Quân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

tranminhquan@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 30, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

0966834048

ngothiquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Quang

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963988588

nguyenvanquang@tuaf.edu.vn

Đoàn Quốc Khánh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông lâm

doanquockhanh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Quý

Giảng viên - Tiến sĩ

vuthiquy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Quyên

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y - ĐHNL Thái Nguyên

0989386130

nguyenthuquyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0966.10.10.29

nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Sơn

Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0912 349 765

duongvanson@tuaf.edu.vn