Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lê Văn Thơ

Giảng viên cao cấp - PGS.TS

Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL

0912003756

levantho.tuaf@gmail.com

Nguyễn Thị Thoa

Trưởng bộ môn - Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0916479688

nguyenthithoa@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thơm

Viện trưởng - GVC - Tiến sĩ

Viện KHSS

0985 382 125

buithithom@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mai Thu

Chuyên viên - Đại học

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0914 598 895

nguyenmaithu@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Thuận

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0917748013

nguyenthiminhthuan@tuaf.edu.vn

Đào Hồng Thuận

Giảng viên - Thạc sỹ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983833741

daohongthuan@tuaf.edu.vn

Bùi Tri Thức

Tiến sỹ

Địa chỉ tại Việt Nam: Tổ 10, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

buitrithuc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hiền Thương

Thạc sỹ

Tổ 16, phường Chùa Hang, tp Thái Nguyên

0918772826

nguyenthihienthuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuỷ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthithuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuy

Chuyên viên - Cử nhân

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0936646461

nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Thùy

GIảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Du lich Sinh thái

0966379289

nguyenthuthuy@tuaf.edu.vn

Phạm Diệu Thuỳ

- - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

-

phamdieuthuy@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng Khoa - Tiến Sĩ

Tổ 10 Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên

0915590066

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn