Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thu Quyên

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y - ĐHNL Thái Nguyên

0989386130

nguyenthuquyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0966.10.10.29

nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Sơn

Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0912 349 765

duongvanson@tuaf.edu.vn

Hồ Ngọc Sơn

Giảng viên - Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0976 501 716

hongocson@tuaf.edu.vn

Lưu Hồng Sơn

giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0973. 919. 486

luuhongson@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Phó Giáo sư - TIến sĩ

Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0988717622

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Sơn

Giảng viên - Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn

dohoangson@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Sửu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912.854.593

nguyenvansuu@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thanh Tâm

giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0986060198

buithithanhtam@tuaf.edu.vn

Hoàng Khánh Tâm

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa Nông học

hoangkhanhtam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Tâm

Giảng viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

(+84) 986 879 896

nguyenvantam@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thanh Tâm

Giảng viên - Thạc sỹ

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

0984674707

tranthithanhtam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Thái

nguyenvanthai@tuaf.edu.vn

Ngô Nhật Thắng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0979537796

ngonhatthang@tuaf.edu.vn