Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lương Hùng Tiến

Trưởng Khoa - Tiến sĩ

Tích Lương, Thái Nguyên

0962796068

luonghungtien@tuaf.edu.vn

NGUYỄN THANH TIẾN

Phó trưởng khoa - GVC- TS

Khoa Lâm nghiệp

0988757733

nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Tính

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0916245995

nguyenquangtinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tình

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa CNSH - CNTP - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

091 3574 229

nguyenthitinh@tuaf.edu.vn

Hứa Thị Toàn

Tổ trưởng/Giảng viên chính - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng

0984.041.052

huathitoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0988613555

nguyenthutrang@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Trang

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0948 429 425; 01626 299 465

phamthitrang@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thu Trang

Giảng viên - Thạc sĩ

Số 19, Tổ 12, Phường Gia Sàng, Tành phố Thái Nguyên

0389975847

phamthithutrangnn@tuaf.edu.vn

Chu Văn Trung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84972458856

trung38dc@tuaf.edu.vn

Hà Quang Trung

Trưởng khoa - Tiến sĩ

haquangtrung@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Trung

Chủ tịch HĐT -Trưởng phòng ĐT - Phó giáo sư-Tiến sĩ

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

+84912 150 620

lesytrung@tuaf.edu.vn

Hà Duy Trường

Giảng Viên - Tiến sỹ

Khoa Nông học

(+84) 98263909

haduytruong@tuaf.edu.vn

Lành Ngọc Tú

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 36, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

0977.482.586

lanhngoctu@tuaf.edu.vn

Bùi Minh Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học Cơ bản

0988231555

buiminhtuan@tuaf.edu.vn