Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Phó Giáo sư - TIến sĩ

Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0988717622

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Sơn

Giảng viên - Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn

dohoangson@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Sửu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912.854.593

nguyenvansuu@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Thanh Tâm

giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0986060198

buithithanhtam@tuaf.edu.vn

Hoàng Khánh Tâm

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa Nông học

hoangkhanhtam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Tâm

Giảng viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

(+84) 986 879 896

nguyenvantam@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thanh Tâm

Giảng viên - Thạc sỹ

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

0984674707

tranthithanhtam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Thái

nguyenvanthai@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Thái

dangthithai@tuaf.edu.vn

Ngô Nhật Thắng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0979537796

ngonhatthang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó trưởng Bộ môn Khuyến nông - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và PTNT

0915972708

nguyenmanhthang@tuaf.edu.vn

Trần Nhật Thắng

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 10, xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0868039595

trannhatthang@tuaf.edu.vn

Trần Văn Thăng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

096 282 7268

tranvanthang@tuaf.edu.vn

Dư Ngọc Thành

Giảng viên - Tiến sĩ

Số nhà 35, tổ 6, phường Quang trung Thành phố Thái Nguyên

0912805166 (02803859257)

dungocthanh@tuaf.edu.vn