Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đào Hồng Thuận

Giảng viên - Thạc sỹ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983833741

daohongthuan@tuaf.edu.vn

Bùi Tri Thức

Tiến sỹ

Địa chỉ tại Việt Nam: Tổ 10, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

buitrithuc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hiền Thương

Thạc sỹ

Tổ 16, phường Chùa Hang, tp Thái Nguyên

0918772826

nguyenthihienthuong@tuaf.edu.vn

nguyễn Thị Thúy

nguyenthithuyqltn@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0936 102 508

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuỷ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthithuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuy

Chuyên viên - Cử nhân

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0936646461

nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Phạm Diệu Thuỳ

- - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

-

phamdieuthuy@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng Khoa - Tiến Sĩ

Tổ 10 Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên

0915590066

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

Lương Hùng Tiến

Phó trưởng Khoa

SN 64, tổ 14, phường Tích Lương

01657077438

luonghungtien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Tiến

Phó trưởng khoa, Trưởng BM - Giảng viên chính- TS

Khoa Lâm nghiệp

0988757733

nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Tính

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0916245995

nguyenquangtinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tình

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa CNSH - CNTP - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

091 3574 229

nguyenthitinh@tuaf.edu.vn

Hứa Thị Toàn

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Bộ môn Tin học

0984.041.052

huathitoan@tuaf.edu.vn