Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bùi Tuấn Tuân

Thạc sĩ Khoa học

Khoa Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)(0)989905096

buituantuan@tuaf.edu.vn

Hà Anh Tuấn

Giảng viên - ThS

Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

0913455882

haanhtuan@tnu.edu.vn

Hà Minh Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

haminhtuannn@tuaf.edu.vn

HÀ, Tuân

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Nông học

haminhtuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên - Tiến sĩ

Viện Khoa học Sự sống

nguyenmanhtuan@tuaf.edu.vn

Đỗ Quốc Tuấn

GVC - Tiến Sĩ

Trường ĐHNL

0912500027 - 0963250027

doquoctuan@tuaf.edu.vn

Đỗ Tuấn Tùng

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

(84) 0912.766.151

dotuantung@tuaf.edu.vn

Trương Thị Ánh Tuyết

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)916938087

truongthianhtuyet@tuaf.edu.vn

Lê Quang Ưng

Giảng Viên-Tiến sĩ

Khoa Nông học

0979 807 488

Lequangung@tuaf.edu.vn

Đinh Thị Thanh Uyên

Giảng viên - Thạc sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0966.362.227

dinhthithanhuyen@tuaf.edu.vn

Trần Thanh Vân

Giảng viên cao cấp - Tiến Sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0912282816

tranthanhvan@tuaf.edu.vn

Đàm Xuân Vận

Giám đốc TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84-982.166.696

damxuanvan@tuaf.edu.vn

Đào Thanh Vân

Phó trường phòng Đào tạo - Giám đốc Trung tâm NC cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam - Giảng viên cao cấp - Giáo sư- Tiến sĩ

Tổ 11, phường Đồng Quang, TPTN

0912039940

daothanhvan@tuaf.edu.vn

Trần Huê Viên

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

tranhuevien@tuaf.edu.vn