Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Văn Thăng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

096 282 7268

tranvanthang@tuaf.edu.vn

Dư Ngọc Thành

Giảng viên - Tiến sĩ

Số nhà 35, tổ 6, phường Quang trung Thành phố Thái Nguyên

0912805166 (02803859257)

dungocthanh@tuaf.edu.vn

Hoàng Hải Thanh

Giảng viên và nhà nghiên cứu - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0987983129

hoanghaithanh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Thạnh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0989153954

nguyenducthanh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Thảo

Tiến sĩ

VP Chương trình Đào tạo chất lượng cao

duongvanthao@tuaf.edu.vn

Hoàng Thị Bích Thảo

Giám đốc - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trung tâm ĐT&PTQT

02803654938

hoangbichthao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Thảo

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa Nông học

nguyenthimaithao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Thi

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84974459122; +84915983794

nguyenquangthi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

Giang vien - Thac sy

Khoa Quan ly Tai nguyen

0912500400

nguyenthitn@gmail.com

Trần Đức Thiện

Thạc sỹ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

tranducthien@tuaf.edu.vn

Bế Văn Thịnh

bevanthinh@tuaf.edu.vn

Lê Văn Thơ

Giảng viên - Tiến sĩ

Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL

0912003756

levantho.tuaf@gmail.com

Nguyễn Hữu Thọ

Trưởng phòng - Tiến sỹ

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

+84 280 3 852 912

nguyenhuutho@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thoa

Trưởng bộ môn - Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0916479688

nguyenthithoa@tuaf.edu.vn