Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trịnh Thị Thu

Giảng viên, trưởng Bộ môn Tin học - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0915.153.273

trinhthithu@tuaf.edu.vn

Hà Văn Thuân

Thạc sỹ

Khoa Môi Trường

+13062417328

havanthuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Thuận

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0917748013

nguyenthiminhthuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Thuần

Chuyên viên - Thạc sĩ Nông nghiệp

Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

0973642799

nguyenvanthuanhssv@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Thuận

Chuyên viên - Thạc sỹ

TP Thái Nguyên

01666838269

nguyenvanthuan@tuaf.edu.vn

Đào Hồng Thuận

Giảng viên - Thạc sỹ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0983833741

daohongthuan@tuaf.edu.vn

Bùi Tri Thức

Thạc sỹ

Thành phố Goettingen, Cộng hòa liên bang Đức

buitrithuc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hiền Thương

Thạc sỹ

Tổ 16, tt Chùa Hang, h Đồng Hỷ, t Thái Nguyên

0918772826

nguyenthihienthuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0936 102 508 0962 882 983

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuỷ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthithuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuy

Chuyên viên - Cử nhân

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0936646461

nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Phạm Diệu Thuỳ

- - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

-

phamdieuthuy@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng Khoa - Tiến Sĩ

Tổ 10 Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên

0915590066

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

Lương Hùng Tiến

Phó trưởng Khoa

SN 64, tổ 14, phường Tích Lương

01657077438

luonghungtien@tuaf.edu.vn