Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Viết Vinh

tranvietvinh@tuaf.edu.vn

Đàm Văn Vinh

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

84 977 791 961

damvanvinh@tuaf.edu.vn

Đỗ Võ Anh Khoa

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Ninh Kiều, Cần Thơ

0918026653

dovoanhkhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

84 912 281 788

nguyenxuanvu@tuaf.edu.vn

Hồ Lương Xinh

Chủ tịch công đoàn khoa -Giảng viên - Tiến sĩ - Tiến sĩ

Khoa kinh tế & Ptnt

0986962349

holuongxinh@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Xuyến

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

luuthixuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên - Tiến sỹ

TP Thái Nguyên

0912737179

nguyenthiyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Đại

Giám đốc - Tiến sỹ

Trung tâm Nghiên cứu và PT chăn nuôi miền núi, Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên

0969930348

daibavan60@gmail.com

Nguyễn Thế Đặng

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

+84 982343519

nguyenthedang@tuaf.edu.vn

Trần Hải Đăng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0988398299

tranhaidang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Đào

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

(+)84 979460198

nguyenthibichdao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0398136266

nguyentiendat@tuaf.edu.vn

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912151016

tranvandien@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn