Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên - Tiến sĩ

Viện Khoa học Sự sống

nguyenmanhtuan@tuaf.edu.vn

Phạm Văn Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

01632.67.65.65

phamvantuantnmt@gmail.com

Đỗ Quốc Tuấn

GVC - Tiến Sĩ

Trường ĐHNL

0912500027 - 0963250027

doquoctuan@tuaf.edu.vn

Đỗ Tuấn Tùng

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

(84) 0912.766.151

dotuantung@tuaf.edu.vn

Hà Văn Tuyển

havantuyen@tuaf.edu.vn

Trương Thị Ánh Tuyết

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)916938087

truongthianhtuyet@tuaf.edu.vn

Lê Quang Ưng

Giảng Viên-Tiến sĩ

Khoa Nông học

0979 807 488

Lequangung@tuaf.edu.vn

Đinh Thị Thanh Uyên

Giảng viên - Thạc sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0966.362.227

dinhthithanhuyen@tuaf.edu.vn

Phan Thị Vân

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

phanthivan@tuaf.edu.vn

Trần Thanh Vân

Giảng viên cao cấp - Tiến Sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0912282816

tranthanhvan@tuaf.edu.vn

Đàm Xuân Vận

Giám đốc TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84-982.166.696

damxuanvan@tuaf.edu.vn

Trần Huê Viên

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

tranhuevien@tuaf.edu.vn

Dương Hồng Việt

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

(+84) 886089090

duonghongviet@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Vinh

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH - CNTP

0975.981.339

phamthivinh@tuaf.edu.vn