Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lê Quốc Tuấn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0904.979.297

lequoctuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

Khoa Nông học

nguyenminhtuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Tuân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm, xã Quyết Thắng, TP TN

+84936902489

nguyenvantuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Tuân

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

+66 809626399

nguyenductuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tuyên

Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0965765989

nguyenthituyen@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Mây Ước

Giảng viên - Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0976178983

ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thanh Vân

Giảng viên - Thạc sĩ

Phường PĐP - TP Thái nguyên

0385111297

phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

Hà Việt Long

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa Nông học

0946019912

havietlong@tuaf.edu.vn

Nông Thị Xuân

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm

nongthixuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Đoàn

Giảng viên - thạc sỹ

Khoa công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm

0978 320 020

nguyenthidoan@tuaf.edu.vn

Dương Hoài An

Tiến sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 961 088 743

duonghoaian@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc An

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Thái Nguyên

maithingocan@tuaf.edu.vn

Bùi Lan Anh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0973051734

builananh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng BM Quản lý đất đai & BĐS - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0983.454.954

nguyenngocanh@tuaf.edu.vn