Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Phương Oanh

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

+84-912.239.334

nguyenthiphuongoanh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hưng Quang

Phó giáo sư - Tiến sỹ

Khoa CNTY

0985588164

nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Khánh Quang

Giảng viên - Thạc sĩ

Bộ môn Giáo dục thể chất

0986899122

nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

Bùi Ngọc Sơn

Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

+84 1666 883 111

buingocson@tuaf.edu.vn

Lê Minh Toàn

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

02803857974

leminhtoan@tuaf.edu.vn

Phạm Quốc Toán

Kỹ thuật viên - Thạc Sỹ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

0986314834

phamquoctoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Trường

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

nguyenductruong@tuaf.edu.vn

Lê Quốc Tuấn

Giảng viên - Thạc sĩ

Thái Sơn 2 - Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên

0904.979.297

lequoctuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

Khoa Nông học

nguyenminhtuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Tuân

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm, xã Quyết Thắng, TP TN

+84936902489

nguyenvantuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Tuân

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

+66 809626399

nguyenductuan@tuaf.edu.vn

Đỗ Sơn Tùng

Thạc sĩ

0988855965

dosontung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tuyên

Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0965765989

nguyenthituyen@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Mây Ước

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0976178983

ngothimayuoc@tuaf.edu.vn