Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bế Bích Đào

Giảng viên - Thạc sĩ

Nguyễn Thị Minh khai- Bắc Sơn- Lạng sơn

bebichdao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Đào

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

nguyenthibichdao@tuaf.edu.vn

Mai Hoàng Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

187 Dương Tự Minh, P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên

(+84)962607333

maihoangdat@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963 092 903

nguyentiendat@tuaf.edu.vn

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

tranvandien@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn