Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

luuthixuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên - Tiến sỹ

TP Thái Nguyên

0912737179

nguyenthiyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Đại

Giám đốc - Tiến sỹ

Trung tâm Nghiên cứu và PT chăn nuôi miền núi, Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên

0969930348

daibavan60@gmail.com

Nguyễn Thế Đặng

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

+84 982343519

nguyenthedang@tuaf.edu.vn

Trần Hải Đăng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0988398299

tranhaidang@tuaf.edu.vn

Bế Bích Đào

Giảng viên - Thạc sĩ

Nguyễn Thị Minh khai- Bắc Sơn- Lạng sơn

bebichdao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Đào

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

(+)84 979460198

nguyenthibichdao@tuaf.edu.vn

Mai Hoàng Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

187 Dương Tự Minh, P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên

(+84)962607333

maihoangdat@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963 092 903

nguyentiendat@tuaf.edu.vn

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912151016

tranvandien@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện NC&PTLN

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn