Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lê Minh Tú

leminhtu@tuaf.edu.vn

Bùi Minh Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học Cơ bản

0988231555

buiminhtuan@tuaf.edu.vn

Hà Anh Tuấn

Giảng viên - ThS

Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

0913455882

haanhtuan@tnu.edu.vn

Hà Minh Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

haminhtuannn@tuaf.edu.vn

HÀ, Tuân

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Nông học

haminhtuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên - Master

Viện Khoa học Sự sống

nguyenmanhtuan@tuaf.edu.vn

Phạm Văn Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

01632.67.65.65

phamvantuantnmt@gmail.com

Đỗ Quốc Tuấn

GVC - Tiến Sĩ

Trường ĐHNL

0912500027 - 0963250027

doquoctuan@tuaf.edu.vn

Đỗ Tuấn Tùng

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

(84) 0912.766.151

dotuantung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tươi

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthituoi@tuaf.edu.vn

Đặng Kim Tuyến

P. Trưởng khoa - Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm Nghiệp

0984287719

dangkimtuyen@tuaf.edu.vn

Trương Thị Ánh Tuyết

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)916938087

truongthianhtuyet@tuaf.edu.vn

Phan Thị Vân

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

phanthivan@tuaf.edu.vn

Đàm Xuân Vận

Chức vụ: Giám đốc trung tâm NNTH - Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84-982.166.696

damxuanvan@tuaf.edu.vn