Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963 092 903

nguyentiendat@tuaf.edu.vn

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912151016

tranvandien@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện NC&PTLN

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn