Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện NC&PTLN

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn