Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Tươi

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthituoi@tuaf.edu.vn

Hà Văn Tuyển

havantuyen@tuaf.edu.vn

Đặng Kim Tuyến

P. Trưởng khoa - Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm Nghiệp

0984287719

dangkimtuyen@tuaf.edu.vn

Trương Thị Ánh Tuyết

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)916938087

truongthianhtuyet@tuaf.edu.vn

Phan Thị Vân

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

phanthivan@tuaf.edu.vn

Đàm Xuân Vận

Chức vụ: Giám đốc trung tâm NNTH - Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84-982.166.696

damxuanvan@tuaf.edu.vn

Đào Thanh Vân

Phó trường phòng Đào tạo - Giảng viên cao cấp - Phó giáo sư- Tiến sĩ

Tổ 11, phường Đồng Quang, TPTN

0912039940

daothanhvan@tuaf.edu.vn

Trần Huê Viên

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

tranhuevien@tuaf.edu.vn

Dương Hồng Việt

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

(+84) 886089090

duonghongviet@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Vinh

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH - CNTP

0975.981.339

phamthivinh@tuaf.edu.vn

Trần Viết Vinh

tranvietvinh@tuaf.edu.vn

Đàm Văn Vinh

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

84 977 791 961

damvanvinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

84 912 281 788

nguyenxuanvu@tuaf.edu.vn

Hồ Lương Xinh

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa kinh tế & Ptnt

0986962349

holuongxinh@tuaf.edu.vn