Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đào Thanh Vân

Phó trường phòng Đào tạo - Giảng viên cao cấp - Phó giáo sư- Tiến sĩ

Tổ 11, phường Đồng Quang, TPTN

0912039940

daothanhvan@tuaf.edu.vn

Trần Huê Viên

Phó hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

tranhuevien@tuaf.edu.vn

Dương Hồng Việt

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

(+84) 886089090

duonghongviet@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Vinh

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH - CNTP

0975.981.339

phamthivinh@tuaf.edu.vn

Trần Viết Vinh

tranvietvinh@tuaf.edu.vn

Đàm Văn Vinh

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

84 977 791 961

damvanvinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

84 912 281 788

nguyenxuanvu@tuaf.edu.vn

Hồ Lương Xinh

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa kinh tế & Ptnt

0986962349

holuongxinh@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Xuyến

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

luuthixuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên - Tiến sỹ

TP Thái Nguyên

0912737179

nguyenthiyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Đặng

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

+84 982343519

nguyenthedang@tuaf.edu.vn

Trần Hải Đăng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0988398299

tranhaidang@tuaf.edu.vn

Bế Bích Đào

Giảng viên - Thạc sĩ

Nguyễn Thị Minh khai- Bắc Sơn- Lạng sơn

0989107586

bebichdao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Đào

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

nguyenthibichdao@tuaf.edu.vn