Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

tranvandien@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn