Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Bích Đào

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

nguyenthibichdao@tuaf.edu.vn

Mai Hoàng Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

187 Dương Tự Minh, P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên

(+84)962607333

maihoangdat@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0963 092 903

nguyentiendat@tuaf.edu.vn

Luân Thị Đẹp

Giảng viên chính - Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

0912911319

luanthidep@tuaf.edu.vn

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

tranvandien@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Giảng viên - Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện NC&PTLN

Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn