Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Thị Thanh Vân

Giảng viên - Thạc sĩ

Phường PĐP - TP Thái nguyên

01685111297

phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

Hà Việt Long

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa Nông học

0946019912

havietlong@tuaf.edu.vn

Nông Thị Xuân

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nongthixuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Đoàn

Giảng viên - thạc sỹ

Khoa công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm

0978 320 020

nguyenthidoan@tuaf.edu.vn

Dương Hoài An

Tiến sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 961 088 743

duonghoaian@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc An

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Tổ 22, phường Hương Sơn, TPTN

0912003677

maithingocan@tuaf.edu.vn

Bùi Lan Anh

Tiến sĩ

Khoa Nông học

builananh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng BM Trắc địa, GIS & Viễn thám - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0983.454.954

nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Cù Ngọc Bắc

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0983758762

cungocbac@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bảo

Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm - Kỹ Sư

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

09874373128

nguyenvanbao@tuaf.edu.vn

Đào Văn Biên

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 985 982 662

daovanbien@tuaf.edu.vn

Ngô Xuân Bình

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0979736586

ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bình

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0977.966.445

nguyenvanbinhcnsh@tuaf.edu.vn

Phan Đình Binh

Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp; Chức vụ: Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

0984941626

phandinhbinh@tuaf.edu.vn