Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Ngô Thị Mây Ước

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0976178983

ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thanh Vân

Giảng viên - Thạc sĩ

Phường PĐP - TP Thái nguyên

01685111297

phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

Nông Thị Xuân

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

01674679906

nongthixuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Đoàn

Giảng viên - thạc sỹ

Khoa công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm

0978 320 020

nguyenthidoan@tuaf.edu.vn

Dương Hoài An

duonghoaian@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc An

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Tổ 22, phường Hương Sơn, TPTN

0912003677

maithingocan@tuaf.edu.vn

Bùi Lan Anh

Tiến sĩ

Khoa Nông học

builananh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Phó trưởng bộ môn Trắc địa, GIS & Viễn thám - Nghiên cứu sinh

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0983.454.954

nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Cù Ngọc Bắc

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0983758762

cungocbac@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bảo

Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm - Kỹ Sư

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

09874373128

nguyenvanbao@tuaf.edu.vn

Ngô Xuân Bình

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0979736586

ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bình

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0977.966.445

nguyenvanbinhcnsh@tuaf.edu.vn

Phan Đình Binh

Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp; Chức vụ: Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

0984941626

phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Cảnh

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0988741719

nguyenminhcanh@tuaf.edu.vn