Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng BM Quản lý đất đai & BĐS - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0983.454.954

nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Cù Ngọc Bắc

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0983758762

cungocbac@tuaf.edu.vn

Hồ Văn Bắc

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

(+84) 869 860 218

hovanbacpt@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bảo

Thạc sĩ - Hoá sinh

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

09874373128

nguyenvanbao@tuaf.edu.vn

Đào Văn Biên

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 985 982 662

daovanbien@tuaf.edu.vn

Ngô Xuân Bình

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bình

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0977.966.445

nguyenvanbinhcnsh@tuaf.edu.vn

Phan Đình Binh

Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp; Chức vụ: Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

0984941626

phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Đặng Xuân Bình

Phó Giáo sư - Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Phòng Thanh tra pháp chế

(+84) 0982970929

dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Lê Minh Châu

Giảng viên - TS

Bộ môn Dược - An toàn thực phẩm

leminhchau@tuaf.edu.vn

Trần Văn Chí

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa CNSH-CNTP

0965051219

tranvanchi@tuaf.edu.vn

Phạm Đức Chính

Giảng viên - Thạc sỹ

SN 55 tổ 18 Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

0985355340

phamducchinh@tuaf.edu.vn

Trịnh Thị Chung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

+84-979044323

trinhthichung@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Chung

Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

0989313129

dohoangchung@tuaf.edu.vn