Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Đức Chính

Giảng viên - Thạc sỹ

Số nhà 55 tổ 18 Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

0985355340

phamducchinh@tuaf.edu.vn

Trịnh Thị Chung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

+84-979044323

trinhthichung@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Chung

Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

0989313129

dohoangchung@tuaf.edu.vn

La Văn Công

Phó trưởng bộ môn - Tiến sĩ

Xóm 10 - Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

0962731709

lavancong@tuaf.edu.vn

Dương Mạnh Cường

Phó trưởng bộ môn - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84974553551

duongmanhcuong@tuaf.edu.vn

Dương Văn Cường

Trưởng phòng Sinh học phân tử - PGS.TS

Khoa CNSH-CNTP

(+84) 913 804 003

duongvancuong@tuaf.edu.vn

Lục Văn Cường

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

(+84)985810811

lucvancuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng Viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0984.168.922

nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn

Trần Cương

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0987472288

trancuong@tuaf.edu.vn

Hoàng Kim Diệu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Hà Văn Doanh

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912004570

havandoanh@tuaf.edu.vn

Dương Trung Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

+84-985783356

duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Dung

Trưởng Khoa - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa học cơ bản - Đại học Nông Lâm

0912050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

(+84) 0963-425-300

nguyentiendung@tuaf.edu.vn