Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đặng Xuân Bình

Phó Giáo sư - Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Phòng Thanh tra pháp chế

(+84) 0982970929

dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Cảnh

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

nguyenminhcanh@tuaf.edu.vn

Lê Minh Châu

Giảng viên - TS

Bộ môn Dược - An toàn thực phẩm

leminhchau@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Châu

Giảng viên - Thạc sĩ

Bộ môn Kinh tế - Khoa KT&PTNT

840913614201

nguyenthichau@tuaf.edu.vn

Trần Văn Chí

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa CNSH-CNTP

0965051219

tranvanchi@tuaf.edu.vn

Hoàng Hữu Chiến

Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84985631628

hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Phạm Đức Chính

Giảng viên - Thạc sỹ

Số nhà 55 tổ 18 TT Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

0985355340

phamducchinh@tuaf.edu.vn

Trịnh Thị Chung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

+84-979044323

trinhthichung@tuaf.edu.vn

Đỗ Hoàng Chung

Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

0989313129

dohoangchung@tuaf.edu.vn

La Văn Công

Phó trưởng bộ môn - Tiến sĩ

Xóm 10 - Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

0962731709

lavancong@tuaf.edu.vn

Dương Mạnh Cường

Phó trưởng bộ môn - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+84974553551

duongmanhcuong@tuaf.edu.vn

Dương Văn Cường

Trưởng phòng Sinh học phân tử - PGS.TS

Khoa CNSH-CNTP

(+84) 913 804 003

duongvancuong@tuaf.edu.vn

Lục Văn Cường

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

(+84)985810811

lucvancuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng Viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0984168922

nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn