Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Mạnh Cường

Giảng viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

duongmanhcuong@tuaf.edu.vn

Dương Văn Cường

Giám đốc - PGS.TS

Trung tâm Nghiên cứu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

duongvancuong@tuaf.edu.vn

Lục Văn Cường

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

(+84)985810811

lucvancuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng Viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0984.168.922

nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Cường

Trưởng phòng - Thạc sỹ

Phòng phân tích hóa học-Viện khoa học sự sống

0912002776

nguyenthecuong@tuaf.edu.vn

Hoàng Kim Diệu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Dương Trung Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

+84-985783356

duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Dũng

nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Dung

Giảng viên cao cấp - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa học cơ bản - Đại học Nông Lâm

0912050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên - PGS. TS

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

(+84) 0963-425-300

nguyentiendung@tuaf.edu.vn

Trương Hữu Dũng

truonghuudung@tuaf.edu.vn

Dương Ngọc Dương

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84 904153608

duongngocduong@tuaf.edu.vn

Lý Thị Thùy Dương

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 7, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên

lythithuyduong@tuaf.edu.vn

Dương Thị Hồng Duyên

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0977265171

duongthihongduyen@tuaf.edu.vn