Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thế Cường

Trưởng phòng - Thạc sỹ

Phòng phân tích hóa học-Viện khoa học sự sống

0912002776

nguyenthecuong@tuaf.edu.vn

Trần Cương

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0987472288

trancuong@tuaf.edu.vn

Đào Văn Cường

Giảng viên - Tiến sĩ

Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội

0395.311.999

daovancuong@tuaf.edu.vn

Hoàng Kim Diệu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Diệu

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

0945.27.26.26

phamthidieu@tuaf.edu.vn

Hà Văn Doanh

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912004570

havandoanh@tuaf.edu.vn

Dương Trung Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

+84-985783356

duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Dũng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Môi trường - Đại học nông lâm Thái Nguyên

nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Dung

Trưởng Khoa - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa học cơ bản - Đại học Nông Lâm

0912050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

(+84) 0963-425-300

nguyentiendung@tuaf.edu.vn

Phạm Tiến Dũng

Cử nhân

Tổ 2,thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

0987864069

phamtiendung@tuaf.edu.vn

Tống Thị Thuỳ Dung

tongthithuydung@tuaf.edu.vn

Dương Ngọc Dương

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84 904153608

duongngocduong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Bình Dương

nguyenbinhduong@tuaf.edu.vn