Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đào Văn Cường

Giảng viên - Thạc sĩ

Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội

01656668000

daovancuong@tuaf.edu.vn

Hoàng Kim Diệu

Giảng viên - Nghiên cứu sinh

Khoa Nông học

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Diệu

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

0945.27.26.26

phamthidieu@tuaf.edu.vn

Hà Văn Doanh

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912004570

havandoanh@tuaf.edu.vn

Dương Trung Dũng

Giảng viên - Tiến sỹ

Tổ 10, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên

+84-985783356

duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Dũng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Môi trường - Đại học nông lâm Thái Nguyên

nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Dung

Trưởng Khoa, Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa học cơ bản - Đại học Nông Lâm

0912050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

(+84) 0963-425-300

nguyentiendung@tuaf.edu.vn

Phạm Tiến Dũng

Cử nhân

Tổ 2,thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

0987864069

phamtiendung@tuaf.edu.vn

Tống Thị Thuỳ Dung

tongthithuydung@tuaf.edu.vn

Dương Ngọc Dương

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84 904153608

duongngocduong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Bình Dương

nguyenbinhduong@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thuỳ Dương

Giảng viên - Thạc sĩ

Thành phố Thái Nguyên

0986240866

tranthithuyduong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Duy

Trưởng khoa CNSH-CNTP - Tiến sỹ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

+84915384836

nguyenvanduy@tuaf.edu.vn