Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Ngọc Dương

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

+84 904153608

duongngocduong@tuaf.edu.vn

Lý Thị Thùy Dương

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 7, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên

lythithuyduong@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thuỳ Dương

Giảng viên - Thạc sĩ

Thành phố Thái Nguyên

0986240866

tranthithuyduong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Duy

Trưởng khoa CNSH-CNTP - Tiến sỹ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

+84915384836

nguyenvanduy@tuaf.edu.vn

Dương Thị Hồng Duyên

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

0977265171

duongthihongduyen@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - DHNL

01686170060

ngothihonggam@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Kiều Giang

Giảng viên - Tiến sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0983 368 666

buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Giang

nguyenhuugiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Giang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KT&PTNT

0978.938.106

nguyenthigiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 16 Hoàng Văn thụ - TN

0988208888

nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đỗ Hương Giang

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa KHCB, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0979871910

nguyendohuonggiang@tuaf.edu.vn

Chu Thị Hà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa kinh tế và plát triển nông thôn

+84(0)983129444

chuthiha@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc Hà

Giảng viên - Th.S

Khoa học cơ bản - Đại học NLTN

0962586083

maithingocha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thuý Hà

PGS - TS

Phòng ĐT

0912973729

nguyenthuyha@tuaf.edu.vn