Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - DHNL

0386170060

ngothihonggam@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Kiều Giang

Giảng viên - Tiến sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0983 368 666

buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Giang

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0978.938.106

nguyenthigiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 16 Hoàng Văn thụ - TN

0988208888

nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đỗ Hương Giang

Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông - Giảng viên chính - Tiến sỹ

Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0979871910

nguyendohuonggiang@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc Hà

Giảng viên - Th.S

Khoa học cơ bản - Đại học NLTN

0962586083

maithingocha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thuý Hà

PGS - TS

Phòng ĐT

0912973729

nguyenthuyha@tuaf.edu.vn

Phạm Thu Hà

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp ĐH Nông lâm Thái nguyên

phamthuha@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thu Hà

PGS.TS. Giảng viên cao cấp Hạng I - Tiến sĩ

Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững

02803854005

tranthithuhaptln@tuaf.edu.vn

Trần Đình Hà

Tiến sĩ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 977

trandinhha@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Thu Hà

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa lâm nghiệp

0916216006

dangthithuha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Duy Hải

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)973026668

nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0983.090.796

nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 12. Tân Thịnh. TPTN

0979945082

nguyenhang@tuaf.edu.vn