Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên/ Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên

+84 919 962 586/ 0396 455 456

hangtnvn@tuaf.edu.vn

Phan Thị Thu Hằng

Giảng viên chính - tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912.430.378

phanthithuhang@tuaf.edu.vn

Vũ Kiều Hạnh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0982.935.685

vukieuhanh@tuaf.edu.vn

Hà Thị Hảo

Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm

0915214747

hathihao@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Kim Hảo

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý tài nguyên

0986906364

vuthikimhao@tuaf.edu.vn

Dương Thế Hiển

Giảng viên - Thạc Sỹ

Xóm Nước Hai - Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên

0979596261

duongthehien@tuaf.edu.vn

Từ Quang Hiển

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0913286190

tuquanghien@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hiền

Phó Trưởng BM Quản trị và Kinh doanh, Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0976932426

vuthihien@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

0866688561

doanthithanhhien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Chí Hiểu

Giảng viên - Tiến sỹ

Tổ 11 - Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên

0983640119

nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Hiểu

nguyenvanhieu@tuaf.edu.vn

Đỗ Trung Hiếu

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0868102666

dotrunghieu@tuaf.edu.vn

Hà Thị Hòa

Giám đốc - TS

Trung tâm ADC

+84 967105284

hathihoa@tuaf.edu.vn

Lê Thị Khánh Hòa

giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

lethikhanhhoa@tuaf.edu.vn