Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Thu Hà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp ĐH Nông lâm Thái nguyên

phamthuha@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thu Hà

PGS.TS. Giảng viên cao cấp Hạng I - Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

02803854005

hatran@norfor.ac.vn

Trần Đình Hà

Tiến sĩ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 977

trandinhha@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Thu Hà

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa lâm nghiệp

0916216006

dangthithuha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Duy Hải

Giảng Viên - NCS-Thạc sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)983706139 or (+886)978345365

nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0983.090.796

nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc sỹ

Tổ 17. Tân Thịnh. TPTN

0979945082

nguyenhang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên/ Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên

+84 919 962 586/ 0396 455 456

hangtnvn@tuaf.edu.vn

Phan Thị Thu Hằng

Giảng viên chính - tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912.430.378

phanthithuhang@tuaf.edu.vn

Vũ Kiều Hạnh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0982.935.685

vukieuhanh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hạnh

Giảng viên - Nghiên cứu sinh

Khoa CNSH-CNTP

0976 986 389

vuthihanh@tuaf.edu.vn

Dương Thế Hiển

Giảng viên - Thạc Sỹ

Xóm Nước Hai - Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên

0979596261

duongthehien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0983419156

nguyenthithuhien@tuaf.edu.vn

Từ Quang Hiển

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0913286190

tuquanghien@tuaf.edu.vn