Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Thị Hồng Duyên

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi thú y

xxxxxxxxxx

duongthihongduyen@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - DHNL

01686170060

ngothihonggam@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Kiều Giang

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0983368666

buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Giang

nguyenhuugiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Giang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KT&PTNT

0978.938.106

nguyenthigiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 22 Hoàng Văn thụ - TN

0976013333

nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đỗ Hương Giang

Giảng viên - NCS

Khoa KHCB, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0979871910

nguyenthidohuonggiang@tuaf.edu.vn

Bùi Tuấn Hà

Thạc sỹ

Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

0979912388

buituanha@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc Hà

Giảng viên - Th.S

Khoa học cơ bản - Đại học NLTN

0962586083

maithingocha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thuý Hà

nguyenthuyha@tuaf.edu.vn

Phạm Thu Hà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp ĐH Nông lâm Thái nguyên

phamthuha@tuaf.edu.vn

Trần Thị Thu Hà

PGS.TS. Giảng viên cao cấp Hạng I - Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

02803854005

hatran@norfor.ac.vn

Trần Thị Thu Hà

Giảng viên - Thạc sĩ

Trung tâm NNTHƯD

tranthithuha@tuaf.edu.vn

Trần Đình Hà

Tiến sỹ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 977

trandinhha@tuaf.edu.vn